Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Muistsed põllud
Mälestise registri number 11764
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 06.01.1998
Registreeritud 06.01.1998
Mälestise vana number 2656
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(7)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 14.04.16

Menetleja: Pärnumaa nõunik, Nele Rent

Märksõna(3)

Arheoloogia, Tööpaigad, Muistsed põllud.

Mälestise tunnus


Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 15.01.2009.

Mälestise kirjeldus


Loopealsel asub vähemalt 8 väiksematest põllukividest ja paetükkidest kuhjatud kivihunnikut, mille läbimõõt on 5–10 m, kõrgus 1–1,2 m. Mõned neist on ümara, teised ovaalse kujuga. Pole välistatud, et mõni neist kuhjatistest osutub kalmeks. Ümberringi on põllulapid, mida ümbritsevad kiviaiad. Vahetult põhjapoole jääb mõlemalt poolt kiviaedadega piiritletud külavahetee ning Pakamägi.

Sisestatud: 20.04.2009.

Mälestise asukoha kirjeldus


Pärnu maakond, Koonga vald, Kurese küla, end Uuerõika (Uierõika) talu asemest 500 m loodes, Pakamäest lõunasse jääv kadakane loopealne.

Sisestatud: 20.04.2009.

Mälestise ajalugu


Vello Lõugas ja Jüri Selirand mainivad 1977. aastal ilmunud teoses "Arheoloogiga Eestimaa teedel" (lk 239) Kurese küla taga karjamaal asuvaid vanade põldude jäänuseid, mis on seal madalate kamardunud kivihunnikute näol.

Sisestatud: 20.04.2009.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitsevööndiks on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates (MukS § 25 lg 1).

Sisestatud: 20.04.2009.

Üldinfo


Viljelusmajandus sai Eestis alguse umbes 4000 aastat eKr. Esialgu tehti põldu aletades. Erinevalt pronksiaegsetest ja hilisematest põllusüsteemidest ei ole meie kõige varasematest põldudest maapinnal nähtavaid jälgi säilinud. Vanimad säilinud nn balti põllud pärinevad ajast u 1000 eKr. Tänapäeval on neist näha paarikümne sentimeetri kõrgused ja 3–4 m laiused kividest ja mullast kuhjatud põllupeenrad ja/või põllukivihunnikud. Nendel põldudel tehti ristikündi. Mõnevõrra hilisemad nn kelti põllud erinevad esimestest oma korrapära poolest: nende suurus määrati kindlaks juba enne esimest kündi. Ajaarvamise vahetuse paiku hakati põldude ümber rajama karjateid, kujunema hakkasid põlispõllud. Kui varasem põllundus põhines ühe- ja kaheväljasüsteemil, siis talirukki levimine tähendas põhimõttelist muutust: kujunesid eeldused kolmeväljasüsteemi arenemiseks. Lõuna-Eestis võis hilisrauaajal olla levinud aletegu, Põhja- ja Kesk-Eestis oli põllupidamine märksa intensiivsem ning võimalik, et nii mõnelgi pool rakendati ka kolmeväljasüsteemi.

Sisestatud: 09.03.2015.