Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Asulakoht
Mälestise registri number 11793
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik arheoloogiamälestis
Arvel 06.01.1998
Registreeritud 06.01.1998
X-koordinaat 529144.03
Y-koordinaat 6471855.36
Mälestise vana number -
Ava kaardil

Paikvaatlused(10)

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 03.05.16

Menetleja: Pärnumaa nõunik, Nele Rent

Märksõna(3)

Arheoloogia, Elupaigad, Asulakoht.

Mälestise tunnus


Teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht.

Sisestatud: 22.02.2011.

Mälestise asukoha kirjeldus


Vallikraav - Õhtu põik - Akadeemia t - Rüütli t - Ringi t - Riia mnt - Kalda t.

Sisestatud: 13.09.2011.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates. Mälestise väliskontuur on nähtav Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste ja kitsenduste kihil.

Sisestatud: 10.02.2014.

Aruanded


Tamla. Ü, 2011. Arheoloogilised uuringud Pärnus Kuninga tänav nr 5 õuealal 2011 aastal.
Möllits, S. 2011. Arhoeloogiliste päästekaevamiste aruanne Rüütli tänava Õhtu ja Akadeemia tänava vahelisel lõigul.
Möllits, S. 2011. Arheoloogiliste päästekaevamiste aruanne Pika tänava Akadeemia ja Vee tänava vahelisel lõigul.
Lätti, P. & Kallis, I. 2010. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Pärnus Õhtu tn 1 2010. aastal.
Kaldre, H. 2009. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Pärnus, Lai tn 7. 30.10.2007-8.11.2007 ja 23.-24.01.2008.
Tamla, Ü. 2007. Aruanne arheoloogilisest järelevalvetööst Pärnus Rüütli platsil 22. ja 23.10.2007.
Tamla, Ü. 2008. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Moskva Patriarhaadi eesti õigeusu Püha Suurmärter Jekaterina kiriku (Pärnu Katariina kirik) piirdeaia postiaukude kavemisest 05.05.2008.
Tamla, Ü. 2009. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Pärnus Õhtu tn 1A kinnistul asuva Vallikraavi laululava elektrijaotusvõrgu kaablitrassi ja elektrikilbi aluse kaevamisel.
Vissak, R. 2008. Arheoloogilised järelevalvetööd Pärnus Kuninga tänavas Ringi ja Aia tänavate vahelises lõigus kaablitrassi alal.
Vissak, R. 2008. Arheoloogilised järelevalvetööd Pärnus Akadeemia tänav 1 kaablitrassil.
Vissak, R. 2008. Arheoloogilised järelevalvetööd Pärnus Rüütli tänav 19 keldriruumides ja kanalisatsiooni- ja sadevete trassil.
Vissak, R. 2008. Arheoloogilised järelevalvetööd Pärnus Pikk tänav 24 kinnistul kaablitrassi alal.
Vissak, R. 2008. Arheoloogilised järelevalvetööd Pärnus Pühavaimu ja Lõuna tänaval kaablitrassi alal.
Vissak, R. 2008. Arheoloogilised eeluuringud Pärnus Hommiku tänav 6 kinnistul.
Vissak, R. 2008. Arheoloogilised eeluuringud Pärnus Pühavaimu 17 kinnistul.

Sisestatud: 02.09.2010.

Üldinfo


Asulakohtadeks nimetatakse paiku, kus on kompaktselt säilinud otsesele elutegevusele viitav arheoloogiline kultuurkiht: ehitiste ja kollete jäänused, esemed, toidujäänused jne. Mõni asulakoht on kasutusel olnud lühiajaliselt, teine aastasadu. Kui kiviaja külad ja laagripaigad rajati peamiselt veekogude äärde, siis edaspidi on elukoha valik sõltunud karjakasvatuseks ja põlluharimiseks sobilikest maadest. Varase põlluharimise ajal otsiti üles kergesti haritavad maad, kuid need kurnati kiiresti ära, mistõttu jäid neis paigus asuladki lühiajaliseks. Varasel rauaajal valitud elupaigad on sageli paiknenud juba samal kohal praeguste küladega. Keskmisel rauaajal aga olid asulad sageli linnuste vahetus läheduses. Hilise rauaaja ja keskaja asustuspilt on olnud üsna sarnane. Suur maastiku ümberkorraldus ja paljude, sageli juba muinasajal rajatud külade likvideerimine jääb 18.–19. sajandisse, kui rajati suured mõisapõllud ja krunditi talud.

Sisestatud: 09.03.2015.