Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kalmistu "Ristimägi"
Mälestise registri number 11942
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 06.01.1998
Registreeritud 06.01.1998
Mälestise vana number 1600
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 01.09.11

Menetleja: Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kalmistu.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 25.04.2011.

Mälestise kirjeldus


Mälestise ala on ida-läänesuunaline piklik kõrgem võsastuv ala, mille pikkus ida-lääne suunas on ligikaudu 110 m, laius ligikaudu 20 m.

Sisestatud: 03.07.2013.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kalmistu "Ristimägi" asub Raplamaal Kehtna vallas Kumma külas Niidre katastriüksusel. Mälestis asub Niidre talu hoonetest 230 m põhjasuunas ning Valtu-Kumma teest (tee nr 20150) idapool.
Kalmistuala idaosa kohalt kulgeb üle elektri õhuliin.
Kalmistuala idaosas asub geodeetilise võrgu punkt.

Sisestatud: 03.07.2013.

Mälestise ajalugu


Mälestis on dateeritud 14.-17. sajandisse.

Sisestatud: 03.07.2013.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitsevööndi moodustab 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist alates.

Sisestatud: 04.07.2013.

Üldinfo


Varaseimad laibamatustega maahauad Eestis pärinevad noorema kiviaja algusest, ka varasel metalliajal on valdav osa kogukonna surnutest asetatud maa-alustesse haudadesse (sh põletatult). Rauaaja alguses sai valdavaks kivikalmetesse matmine, maahaudadesse matmise komme taastus alles viikingiajal, mil see traditsioon on jälgitav peamiselt Ida-Eestis, hilisrauaajal aga kõikjal üle Eesti. Üldjuhul ei ole maahaudkalmed tänasel maastikul nähtavad, kuna neil puuduvad maapealsed konstruktsioonid ja hauatähised. Külakalmistud, mida hakati rajama juba 11. sajandil ning kuhu matmine kestis üldjuhul kuni 18. sajandini, paiknevad sageli ümbritsevast maastikust kõrgematel küngastel (ja seda eelkõige Lõuna-Eestis).

Sisestatud: 21.03.2015.