Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 11943
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 06.01.1998
Registreeritud 06.01.1998
Mälestise vana number 1599
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 01.09.11

Menetleja: Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 25.04.2011.

Mälestise kirjeldus


Kivikalme (nimetatud ka "Kirikuvare") on piklik-ovaalse kujuga pikiteljega ida-lääne suunas 28 m, laius keskosas 14 m. Mälestise ala on suhteliselt selgete piirjoontega ning võrdlemisi järsu servaga, mille kõrgus ulatub 0,6-0,7 m.
Kalmele on toodud põllult kive.

Sisestatud: 03.07.2013.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kivikalme (nimetatud ka "Kirikuvare") asub Raplamaal Kehtna vallas Kumma külas. Mälestis paikneb põllumaal Muusika katastriüksusel vahetult Uuljüri katastriüksuse piiril Valtu-Kumma teest (tee nr 20150) 270 m idasuunas.
Kalmest 80 m läänepool paikneb teine kivikalme (reg nr 11944) ning 90 m loodepool kolmas kalme (reg nr 11945).

Sisestatud: 03.07.2013.

Mälestise ajalugu


Kalme on dateeritud I aastatuhandesse pKr.

Sisestatud: 03.07.2013.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitsevööndi moodustab 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist alates.

Sisestatud: 03.07.2013.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 21.03.2015.