Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 11945
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 06.01.1998
Registreeritud 06.01.1998
Mälestise vana number 163-k
Mälestise liik arheoloogiamälestis

Paikvaatlused(2)

Seisund: halb

Inspekteerimise kuupäev: 16.07.19

Menetleja: Raplamaa nõunik, Mikk Mutso

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 25.04.2011.

Mälestise kirjeldus


Mälestise ala on ebakorrapäraselt ümara kujuga, läbimõõduga kuni 10 m.
Kalmele on toodud põllult kive.

Sisestatud: 03.07.2013.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kivikalme asub Raplamaal Kehtna vallas Kumma külas. Mälestis paikneb põllumaal Muusika katastriüksusel Niidre katastriüksuse piiril Valtu-Kumma teest (tee nr 20150) 150 m idasuunas.
Kalmest 90 m kagupool paikneb teine kivikalme (reg nr 11943) ning 80 m lõunapool kolmas kalme (reg nr 11944).

Sisestatud: 03.07.2013.

Mälestise ajalugu


Kalme on dateeritud I aastatuhandesse pKr.

Sisestatud: 03.07.2013.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitsevööndi moodustab 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist alates.

Sisestatud: 03.07.2013.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 21.03.2015.