Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 11947
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 06.01.1998
Registreeritud 06.01.1998
Mälestise vana number 2144
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 06.10.05

Inspektor: Raplamaa vaneminspektor, Aili Peterson

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 25.04.2011.

Mälestise kirjeldus


Põllul asuvad 2 kivikalmet, esimene neist on ovaalse põhiplaaniga, pikiteljega kirde-edela suunas 45 m x 30 m loode-kagusse, kõrgusega 1,5 m. Kivid on erineva suurusega ja paiknevad ebakorrapäraselt, keskosas tihedamalt. Hiljem on kive põllult juurde lükatud. Kogu vare on võsastunud. V. Lõugas 1970. a leidnud põlenud ja põletamata inimluude tükke ja savinõude kilde.

Sisestatud: 14.06.2004.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kivikalmed asuvad Rapla maakonnas, Kehtna vallas, Käbikülas, Hiie talu maadel. Kivivared paiknevad Hiiemäe nime kandval künkal keset põldu. Läheduses oleva Jaagupi talu maadel on samuti kaks kalmet.

Sisestatud: 14.06.2004.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitsevööndi ulatus on 10 (kümme) meetrit praegusest kalme välispiirist. Kalmele pole lubatud juurde vedada kive ega muul viisil seda risustada.

Sisestatud: 14.06.2004.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 21.03.2015.