Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kultusekivi
Mälestise registri number 11979
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 06.01.1998
Registreeritud 06.01.1998
Mälestise vana number 1539
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(2)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 27.11.14

Inspektor: Raplamaa nõunik, Mikk Mutso

Märksõna(3)

Arheoloogia, Kultuspaigad, Kultusekivi.

Mälestise tunnus


Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu. Tehislike lohkude esinemine kivil.

Sisestatud: 25.04.2011.

Mälestise kirjeldus


Kivi on suhteliselt väike ja madal, pealtvaates ümar-nelinurkse kujuga. Kivi pealispinna keskel on sisseraiutud risti kujutis - ilmselt on kivi olnud piirikiviks. Kivi ulatus põhja-lõuna suunas on 1,5 m, ida-läänesuunas 1,6 m. Kivi kõrgus on 0,6 m. Kivi tasasel pealispinnal on 2 lohku - üks kivi põhjapoolses osas (läbimõõt 6 cm, sügavus 1 cm), teine lõunaosas (läbimõõt 5 cm, sügavus 1,5 cm).

Sisestatud: 14.01.2013.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kivi asub Raplamaal, Kohila vallas, Hageri külas Tõdva-Hageri teelt (Sutlema teelt) algavast Tuuleveski teest lõunapool - s.o töökoja juurde viiva tee ääres jäätmaal, elektriliini all. Kivi asub Tõdva-Hageri teest 160 m idapool. Kivi asukoht on silmnähtavalt kõrgem ala, kus on varasemalt asunud hollandi tüüpi tuulik. Kivi asub kõrgendiku idapoolsel jalamil.

Sisestatud: 14.01.2013.

Mälestise ajalugu


Dateering: I aastatuhat eKr - I aastatuhat pKr.

Sisestatud: 14.01.2013.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitsevööndi moodustab 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist.

Sisestatud: 14.01.2013.

Üldinfo


Kultusekivi (tänapäeval kasutatav termin: lohukivi) on kivirahn, millesse on tehtud üks või mitu peamiselt ümmargust (harvem ovaalset) lohku. Lohkude läbimõõt on tavaliselt 3–10 cm, sügavus 0,5–5 cm, lohu põhi on enamasti kausikujuliselt kumer. Kividesse ja kaljudesse lohkude süvistamist peetakse üheks varasemaks uskumusi või usulisi rituaale väljendavaks nähtuseks ning see on tuntud üle maailma. Skandinaavias hakati lohke kaljudesse tegema juba nooremal kiviajal, peamiselt siiski koos kaljujooniste tegemisega pronksiajal. Eestis teatakse lohukive praegu umbes 1750. Kõige rohkem on neid Põhja-Eestis, vähem Saaremaal ning vaid üksikuid Lõuna-Eestis. Nende dateerimine on problemaatiline: lohu enda vanust ei saa määrata ja lohukivide ümbruse uurimisel leitav ei pruugi olla seotud konkreetselt lohkude tegemisega, küll aga kasutamisega. Siiski on ka Eesti lohukive peetud pronksiaegseks kultuurinähtuseks, kuna need esinevad peamiselt pronksiaegsete kivikirstkalmete läheduses. Lohkude tegemist kivisse seostatakse viljakusekultusega, sest kivid paiknevad toonasele maaviljelusele sobilikes piirkondades.

Sisestatud: 20.03.2015.