Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme "Kabelimägi"
Mälestise registri number 12006
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 06.01.1998
Registreeritud 06.01.1998
Mälestise vana number 2707
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(3)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 14.03.14

Menetleja: Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 25.04.2011.

Mälestise kirjeldus


Kivikalme "Kabelimägi" asetseb kahe põllumassiivi piiril ning kujutab endast sööti jäänud ala keset põldu, kuhu on toodud hulgaliselt põllukive. "Kabelimäe" ala on piklik ovaalse kujuga põhja-lõuna suunas u 70 m. Ala põhjapoolse osa laius on u 40 m, lõunapoolne osa on kitsam.
Mälestise alal kasvavad puud ja põõsad.

Sisestatud: 29.11.2013.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kalme "Kabelimägi" asub Rapla maakonnas Kohila vallas Pahkla külas Pahkla töökoja hoonest 200 m loodesuunas ning Pahkla endisest koolimajast 350 m loodesuunas. Kalme paikneb Ähvardi ja Kalli katastriüksustel. Kalmel paikneb kaitsealune lohukivi reg nr 12017.

Sisestatud: 28.08.2013.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates (Muinsuskaitseseadus § 25 lg 3). Mälestise väliskontuur on nähtav Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste kaardirakendusel.

Sisestatud: 06.11.2013.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 20.03.2015.