Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme "Kullamaa kabeli ase"
Mälestise registri number 12008
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik arheoloogiamälestis
Arvel 06.01.1998
Registreeritud 06.01.1998
X-koordinaat 548422.93
Y-koordinaat 6560278.58
Mälestise vana number 1536
Ava kaardil

Paikvaatlused(6)

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 04.07.21

Menetleja: Raplamaa nõunik, Andrus Rospu

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 25.04.2011.

Mälestise kirjeldus


Kalme asukoht tõuseb kühmuna ümbrusest kõrgemale kõrgusega 0,7-0,8 m. Keskosa on kividega kaetud ja tihedas võsas. Kalme on ovaalse põhiplaaniga, pikiteljega kirde-edela suunas 13 m. laiusega loode-kagu suunal 9 m. Kalme keskosa tõuseb omakorda kääpataoliselt ülejäänud alast 0,6- 0,7 m. kõrgemale. Kalme jalamile on toodud aegade jooksul kive.

Sisestatud: 02.12.2005.

Mälestise ajalugu


Kalme nime "Kullamaa kabeli ase" teke põhjus pole teada. Muinasleide pole teada. Umbes 200 m. Lääne pool on Hiieotsa talu, mille juures on 3 ohvriallikat.

Sisestatud: 02.12.2005.

Kaitsevööndi ulatus


Lisa nr 1.

Sisestatud: 02.12.2005.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 20.03.2015.