Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme "Rahaaugumägi"
Mälestise registri number 12009
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 06.01.1998
Registreeritud 06.01.1998
Mälestise vana number 1535
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(2)

Seisund: halb

Inspekteerimise kuupäev: 16.09.11

Menetleja: Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 25.04.2011.

Mälestise kirjeldus


Kalmekoht on looduses lahtistest paeplaatidest moodustuv kuhjatis, mille pikkus loode-kagusuunas on ligikaudu 20 m, kaguosa on laiem - kuni 10 m, loodepoolne osa kitseneb ja madaldub.

Sisestatud: 22.01.2013.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kalme asub Raplamaal Kohila vallas Pahkla külas Vaida-Urge teest põhjapool Kasepere ja Saare katastriüksuste piiril kiviaia ääres. Mälestise juurde jõudmiseks tuleb Vaida-Urge teelt maha keerata Tammemäe talu juurest ning liikuda põhjasuunas. Kalme asub Tammemäe talu hoonetest 500 m loodepool.

Sisestatud: 22.01.2013.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates (Muinsuskaitseseadus § 25 lg 3).

Sisestatud: 06.11.2013.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 20.03.2015.