Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 12025
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 06.01.1998
Registreeritud 06.01.1998
Mälestise vana number 1530
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(3)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 23.04.17

Inspektor: Raplamaa nõunik, Mikk Mutso

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 25.04.2011.

Mälestise kirjeldus


Kalme on piklik-ovaalse kujuga pikiteljega peaaegu põhja-lõunasuunaline, u 27 m pikk 12 m laiune ning 0,7 m kõrguste võrdlemisi järskude servadega ala, mis eristub selgelt ülejäänud põllumaast. Puid-põõsaid klamel ei ole.
Kalme on temast vahetult läänepool asuvast teisest kalmest suurem.

Sisestatud: 25.10.2013.

Mälestise asukoha kirjeldus


Mälestis asub Kohila vallas Pihali külas Kalmupõllu katastriüksusel Pihali-Adila-Rabivere teest u 20-30 m edelapool. Kalmest vahetult läänepool (vahetult kõrval) asub teine kalme.
Kalmetest u 180 m põhja-kirdes asub Topuse talu, u 250 m edelasuunas Kalmu talu.

Sisestatud: 25.10.2013.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates (Muinsuskaitseseadus § 25 lg 3). Mälestise väliskontuur on nähtav Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste kaardirakendusel.

Sisestatud: 06.11.2013.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 20.03.2015.