Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 12225
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 07.01.1998
Registreeritud 07.01.1998
Mälestise vana number 620
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 14.10.09

Inspektor: Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Arvukatest väikestest ja madalatest kiviraunadest moodustuv ulatuslik kalmeväli, 11.-12. sajandi põletusmatustega kalmistu.

Sisestatud: 15.10.2009.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 17.05.2011.

Mälestise kirjeldus


Kalmistu Kaisvere (end Käku) küla "Kilgiaugu" paemurru põhjakaldal, "Kalmu" vabadikutalu juures, 1 klm end Loona vallamajast põhjapool. Kivikalmed, mullaga segatud, on 10-20 cm maapinnast kõrgemad, ümmargused, 5-7 m läbimõõduga, ja katavad ala kaunis tihedalt.

Kivikatte all, umbes 30 cm sügavusel, leidub põlenud muld, kondipuru rikkalike panustega. Kalmedest näib enamus olevat lõhutud. Kalmistu loodenurgas põõsaste all võrdlemisi leiduvad võrdlemisi tervemad kivivared. Kalmistu pikkus ida-lääne sihis on umbes 160 m, laius põhjast lõunasse 60-90 m.

Kalmistus on kaevamisi toimetanud prof Tallgren, kes 1920. aasta suvel lahti teinud paar kalme kalmistu idaosas, kusjuures leitud 2 pronksist houburaudsõlge, hobusuitseid, raudnuge, konte ja savipoti tükikesi. Vabadiku peres elav "Kalmu Kaarel" (Karl Vessik) olla põlluvärava posti auku kaevates leidnud mõni aasta tagasi (1924. a toim) terve külimitu täie pronksist ketitükke, keekandjaid, riidenõelu, käsivõrusid, spiraalsõrmuseid, raudnuge jm, mille müünud kaltsukauplejale 10 kop eest. Ka viimastel aastatel (1924. toim) olla üht-teist leitud, eriti laste poolt, kes kalmede kallal urgitsenud.

[Saaremaa ja Muhu muinasjäänused, TÜ Arheoloogiakabineti toimetised, Tartu 1924, lk 17-18]

Sisestatud: 15.10.2009.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kaisvere (end Käku) kalmistu paikneb Kaarma-Haamse kõrvalmaantee ja Kaisvere külatee ristist 500 m põhja suunas, endise külaprügimäe kõrval, prügimäe maa-alast 25 m ida pool, elektriliinist nii põhja- kui lõunapool elektriliini. Mälestise tähis asub elektriliini all sihikoridoril. Ala katab keskealine männimets tiheda alusvõsaga.

Sisestatud: 15.10.2009.

Mälestise ajalugu


Kalmistu kuulub ajaliselt 11.-12. sajandisse pKr.

Kaisvere (end Käku) küla kalmistul on arheoloogid viinud läbi korduvalt väljakaevamisi - 1920. aastal A. M. Tallgren, 1926. aastal A. M. Tallgren ja H. Moora, 1948.-1949. aastal L. Metsar.

Sisestatud: 15.10.2009.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 28.03.2015.