Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kalmistu
Mälestise registri number 12308
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik arheoloogiamälestis
Arvel 07.01.1998
Registreeritud 07.01.1998
X-koordinaat 381116.50
Y-koordinaat 6483016.26
Mälestise vana number 32-k
Ava kaardil

Paikvaatlused(1)

Seisund: hea

Paikvaatluse kuupäev: 11.05.10

Menetleja: Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kalmistu.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 17.05.2011.

Mälestise kirjeldus


Kalmistu ala kujutab endast pisut kõrgemat kruusaseljandikku. Külavaheteest N poole on see kadakane heinamaalapp, mida N, NW ja O poolt piirab mets, S ja W poolt tee. Maapind on seal suhteliselt tasane, veidi metsa poole langev. Kadakate vahel kasvab üksik tamm. Kadakate vahel on näha mõned kiviaedade jäänused. S pool külavaheteed maapind üsna järsult langeb.
Kalmistu tuumikuks on tõenäoliselt külavahetee ja sealt Loode tallu pöörduva tee vaheline ala, kuid tõenäoliselt hõlmab ta k S poole teed jääva seljandikunõlva. N pool külavaheteed pole kalmistu ulatus selge, põhimõtteliselt võib see ulatuda kuni metsani.

Sisestatud: 07.06.2011.

Mälestise ajalugu


Tegemist on tõenäoliselt II aastatuhandesse jääva külakalmistuga.
Kalmistu avastas V. Lõugas 1973. a.

Sisestatud: 07.06.2011.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 27.03.2015.