Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 12372
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 07.01.1998
Registreeritud 07.01.1998
Mälestise vana number 645
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 11.05.10

Inspektor: Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 17.05.2011.

Mälestise kirjeldus


Kalme on neljanurgeline, kiilukujuline, N-osast lai ca 12 m, S-otsast - üle 25 m; E ja W-küljed pikad ca 55 m. S-küljel on 1920ndatel ehitatud tuuliku jalg ning üksikud säilinud detailid.
Kalme on kaetud kividega (ühesuurused, tõstekivid). On ümbritsevast maapinnast ca 25 cm kõrgem.
E-külje avamisel on leitud tuhka ja põlenud luid (1924.a. peremehe Jaan Laul´i sõnul esinesid luud pesadena). Olevat leitud ka mõned asjad, mis said mõisnik Tolli omandusse. Üks pronksist sõrmus, pealt laiem, kaunistatud soontega, üksteist riivavate, peenenevate otstega, on muuseumis. W-poolse külje avamisel leide ega tuhka pole leitud (refereeritud "Saaremaa ja Muhu muinasjäänused" 1924. a).

Sisestatud: 02.06.2011.

Mälestise ajalugu


I aastatuhande lõpp – II aastatuhande algus.

Sisestatud: 02.06.2011.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 27.03.2015.