Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 12389
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 07.01.1998
Registreeritud 07.01.1998
Mälestise vana number 4-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(5)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 13.03.14

Inspektor: Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 17.05.2011.

Mälestise kirjeldus


Kalme pind on tugevasti kamardunud, läbi mille paistavad mitmel pool kogu kalmeala ulatuses 40-50 cm läbimõõduga maasse ulatuvate sammaldunud raudkivide tipud. Kalme on kaetud (eriti keskosas) tiheda võsaga, kus domineeriad kadakad, pihlakad jm. Mõnes kohas on kalme nõlvadele lükatud põllult üksikuid raud- ja paekive. Kalme S-otsa tehtud prooviaugust selgus, et kalme sisetäidis koosneb keskmise suurusega raudkividest, mille vahel on mustjat tahmast mulda. Ka kivid paistavad kohati olevat põlenud ja kuumusest murenenud. Kivide vahelt saadi mõned põletamata luud.

Sisestatud: 02.05.2011.

Mälestise ajalugu


Kalme on avastanud V. Lõugas 1974. a augustis. Tegemist on tõenäoliselt I at kuuluva kivikalmega. Kalme S-poolne laiem osa võib kujutada ka juba varasemat I at e.m.a kuuluvat kivikalmet.

Sisestatud: 02.05.2011.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 27.03.2015.