Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kalmistu "Leitseni tänav"
Mälestise registri number 12396
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 07.01.1998
Registreeritud 07.01.1998
Mälestise vana number 656
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 10.06.10

Inspektor: Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kalmistu.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 17.05.2011.

Mälestise kirjeldus


Matusekoht "Leitseni tänav" asub Irase külast umbes 0,5 km edelas, põldudevahelisel teel. Kirjeldatav koht on laiade kivitaradega ümbritsetud külatee, mille mõlemal küljel vana kruusaauk, ligi 500 m pikk. Nime olla koht saanud lähedalolevast Leitseni talu põllust.

Vanasti olla säält kruusa võttes rohkesti luukeresid leitud, mis olenud maetud kiviprügi sisse. Samuti olla leitud ka pronkskettide tükke. Leiud on kõik kaduma läinud.

[Saaremaa ja Muhu muinasjäänused, TÜ Arheoloogiakabineti toimetised, Tartu 1924; lk 34]

Sisestatud: 18.10.2009.

Mälestise ajalugu


Kalmistu pärineb II at algusest. Maa-alune kalmistu on ilma eriliste tundemärkideta ja maapinnal märkamatu.

Sisestatud: 19.10.2009.

Üldinfo


Varaseimad laibamatustega maahauad Eestis pärinevad noorema kiviaja algusest, ka varasel metalliajal on valdav osa kogukonna surnutest asetatud maa-alustesse haudadesse (sh põletatult). Rauaaja alguses sai valdavaks kivikalmetesse matmine, maahaudadesse matmise komme taastus alles viikingiajal, mil see traditsioon on jälgitav peamiselt Ida-Eestis, hilisrauaajal aga kõikjal üle Eesti. Üldjuhul ei ole maahaudkalmed tänasel maastikul nähtavad, kuna neil puuduvad maapealsed konstruktsioonid ja hauatähised. Külakalmistud, mida hakati rajama juba 11. sajandil ning kuhu matmine kestis üldjuhul kuni 18. sajandini, paiknevad sageli ümbritsevast maastikust kõrgematel küngastel (ja seda eelkõige Lõuna-Eestis).

Sisestatud: 27.03.2015.