Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 12574
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 07.01.1998
Registreeritud 07.01.1998
Mälestise vana number 2502
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(2)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 27.09.10

Inspektor: Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Kivikalmele iseloomulik ehituskonstruktsioon, inimluud, teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht.

Sisestatud: 21.07.2014.

Mälestise kirjeldus


Tegemist on korrapärase ümmarguse põhiplaaniga kalmevarega, mille läbimõõt on 11 m ja kõrgus 40-50 cm.Kalme keskosa on veidi lohku vajunud. Ümber selle keskse logu on märgata tugevaid, umbes 30-50 cm läbimõõduga raudkive, mis lääne- ja põhja pool moodustavad nagu kaare. Selle ringi läbimõõt on 4 m. Sisemisest ringist umbes paar meetrit väljapoole muutub kalmekiht eriti kompaktseks ja paksuks. Arvatavasti läheb sealt läbi kalmet ümbritsev väline ringmüür. Kalmesse on tehtud 1971. a kaks väikest proovišurfi, millistest üks, lääneossa tehtud auk ei andnud mingeid leide, kaguossa tehtud august aga leiti meie ajaarvamise algusele iseloomulikku keraamikat. Prooviaukudest selgus, et kalme on rajatud põhiliselt raudkividest, mis on tihedasti üksteise ligi laotud. Kalme pealmises osas esineb ka raudkivide hulgas paekive (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal).

Sisestatud: 21.07.2014.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kivikalme asub endise jaotuse järgi Jaani kihelkonnas. Kivikalme paikneb Tagavere - Taaliku maanteest (tee nr 21146) Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteest (tee nr 10) ligikaudu 500 meetrit põhja pool. Kivikalmest loode poole jääb arheoloogiamälestis Kivikalme reg 12576 nr ja lõuna poole Kivikalme reg nr 12575.

Sisestatud: 21.07.2014.

Mälestise ajalugu


Otsustades kalmete ehituse ja suuruse, samuti ka Kivikalmest reg nr 12574 leitud savinõukillu järgi, kuuluvad nn Kuninguste kivikalmed (mälestised reg nr 12574-12576) meie ajaarvamise eelse I aastatuhande lõppu või meie ajaarvamise algusesse. Kalmed on avastatud 1971. a mais. Mälestisele on koostatud pass 1971. a sügisel arheoloog V. Lõugse juhendamisel (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).

Sisestatud: 21.07.2014.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates. Mälestise väliskontuur on nähtav Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste ja kitsenduste kihil.

Sisestatud: 21.07.2014.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 21.07.2014.