Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme „Sõamägi"
Mälestise registri number 12641
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik arheoloogiamälestis
Arvel 07.01.1998
Registreeritud 07.01.1998
X-koordinaat 447639.48
Y-koordinaat 6486181.50
Mälestise vana number 730
Ava kaardil

Paikvaatlused(2)

Seisund: rahuldav

Paikvaatluse kuupäev: 19.11.15

Menetleja: Saaremaa nõunik, Keidi Saks

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Kivikalmele iseloomulik ehituskonstruktsioon, inimluud, teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht.

Sisestatud: 06.09.2013.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kivikalme paikneb Mui-Levala teest (nr 6340039) lõuna pool, avatud maastikul.

Sisestatud: 08.07.2014.

Mälestise ajalugu


Kivikalme pärineb II aastatuhande algusest pKr.
Saaremaa ja Muhu muinasjäänused, TÜ Areoloogiakabineti toimetised, Tartu 1924, lk 101.
/.../ Kalmistu "Söamemägi" Mui küla Andruse talu maal, umb 250 m talust põhjapool (?). Mainitud kohas on praegu küntav põld, mil on palju varesid, mis tekkinud uuemal ajal kive kokku korjates. Vahest on mõne vare all ka muistne kalm? Rahva teatel olla ennemalt siit põllult leitud palju asju ja luid. Asjust mäletatakse nõelu, sõrmuseid jne, mis aga kadunud /.../

Sisestatud: 19.10.2009.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates. Mälestise väliskontuur on nähtav Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste ja kitsenduste kihil.

Sisestatud: 08.07.2014.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Kividest rajatud kalmete ehitus, matmisviis ja erinevate kalmevormide levik muutus aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised võivad olla ümara või nelinurkse põhiplaaniga, sisaldada eraldi kividest laotud keskset kirstu või mitte, omada kõrgemat või madalamat kivikuhjatist. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud mitmeid ümbermatmisi. Surnutele on kivikalmetesse aegade jooksul kaasa pandud erinevaid esemeid.

Sisestatud: 06.09.2013.