Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Muistne sadamakoht "Laevasild", "Sillamägi"
Mälestise registri number 12645
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 07.01.1998
Registreeritud 07.01.1998
Mälestise vana number 346-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 23.09.10

Inspektor: Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa

Märksõna(3)

Arheoloogia, Tööpaigad, Muistne sadamakoht.

Mälestise tunnus


Teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht.

Sisestatud: 08.07.2014.

Mälestise asukoha kirjeldus


Muistne sadamakoht paikneb Tornimäe vanast kalmistust (mälestis reg nr 4157) kirde pool rannaniidul.

Sisestatud: 08.07.2014.

Mälestise ajalugu


Koguteos Saaremaa 2. Ajalugu. Majandus. Kultuur, 2007, lk 60.
/.../ Arheoloogilised kaevamised - Aita Kustin 1963, 1968; Marika Mägi 2004. Nende väljakaevamiste käigus paljandus 40-70cm paksune kultuurkiht peamiselt 8-10.sajandisse kuuluvate leidude ja tõenäoliste hoonejäänustega (Mägi 2005). Samas läheduses on kündmise käigus leitud (19.saj) puust palissaadi, tõenäoliselt laevasilla jäänused /.../
J.Selirand, V. Lõugas. Arheoloogia Eestimaa teedel; Tallinn 1988, lk 200.
/.../ Õigeusu surnuaialt haudade kaevamisel leitud "mõõgad ja surnuluud" viitavad muinaskalmistule. Surnuaia kirdepoolse nurga tagant algab mere poole suunduv pistu kõrgem ja kuivem tamm - Sillamägi, mida seostatakse Tornimäe muistse sadamakohaga /.../

Sisestatud: 22.03.2010.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates.

Sisestatud: 08.07.2014.

Aruanded


Mägi, M. 2005. Aruanne arheoloogilistest kaevamistest Tornimäe sadamakohal 5.-30. juuli 2004.

Sisestatud: 20.09.2010.