Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 12679
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 07.01.1998
Registreeritud 07.01.1998
Mälestise vana number 739
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(2)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 13.10.09

Inspektor: Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor, Mihkel Koppel

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Kivikalmele iseloomulik kalmerajatis, inimluid ja teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht .

Sisestatud: 05.09.2013.

Mälestise kirjeldus


Kivikalme paikneb keset põldu kirde-edelasuunalisel ovaalsel kõrgendikul, mis on põllupinnast kuni 1 m kõrgemal. Kivikalmeks olev kõrgem vare hõlmab laiuses 20 m, pikkuses 40 meetrise ala, kus maapinnal on nähtavad kohati madalad raudkivid.

Sisestatud: 13.10.2009.

Mälestise ajalugu


Kivikalme pärineb nooremast rauaajast 800-1227 a pKr.
A. Luha, E. Blumfeld, A.Tammekannnn. Koguteos Saaremaa. Tartu, 1934./.../ nn Taudiku talu põllul olevast kivikalmest on leitud põletamata inimluid, pronksist sõrmus, raudesemete katkeid ja savinõude kilde /.../

Sisestatud: 13.10.2009.

Kaitsevööndi ulatus


Kinnismälestise kaitsevööndi moodustab 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates.

Sisestatud: 05.09.2013.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sa Eestis alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Kividest rajatud kalmete ehitus, matmisviis ja erinevate kalmevormide levik muutus aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised võivad olla ümara või nelinurkse põhiplaaniga, sisaldada eraldi kividest laotud keskset kirstu või mitte, omada kõrgemat või madalamat kivikuhjatist. Surnuid on maetud põletamata või põletatult, samuti võib olla toimunud mitmeid ümbermatmisi. Surnutele on kivikalmetesse aegade jooksul kaasa pandud erinevaid asju, vahel rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 01.07.2014.