Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme "Kivistik"
Mälestise registri number 12799
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 08.01.1998
Registreeritud 08.01.1998
Mälestise vana number 4-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(4)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 24.10.12

Menetleja: Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


1) Inimluude ja arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
2) Kalmekonstruktsioonide olemasolu.

Sisestatud: 19.03.2008.

Mälestise kirjeldus


Kalme tõuseb muust maastikust esile kõrgema kühmuna, mille ümber on ristkülikukujuliselt jäetud põld harimata. Raudkividega kaetud ala on enam-vähem ümmargune, läbimõõduga u 20 m. Maakamara alt paistab välja tihe kivivare, millest on näha ülemised nukid. Arvatavasti on lisaks kalmekividele juurde toodud ka põllult korjatud kive.

Sisestatud: 19.03.2008.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kalme asub Uniküla-Reola teest u 350 m lõunas, Hanso talu hoonetest 250 m põhjas. Kalme jääb Mõra jõest u 500 m loodesse.

Sisestatud: 19.03.2008.

Mälestise ajalugu


Kalme avastati 1974. aastal ning võeti riikliku kaitse alla 1975. aastal. Kalmet arheoloogiliselt uuritud ei ole. Ilmselt on tegemist I aastatuhande I poolde kuuluva tarandkalmega.

Sisestatud: 19.03.2008.

Kaitsevööndi ulatus


50 m mälestise piirist.

Sisestatud: 19.03.2008.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 19.03.2015.