Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 12815
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 08.01.1998
Registreeritud 08.01.1998
Mälestise vana number 58-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(2)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 21.06.12

Inspektor: Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi ja kalmekonstruktsioonide olemasolu.

Sisestatud: 28.10.2008.

Mälestise kirjeldus


Kivikalme paikneb u 15 x 25 m suurusel alal, millel kasvavad puud. Kuna kalme kivid on osaliselt kamardunud ja sammaldunud, siis ei ole visuaalsel vaatlusel võimalik kalme täpset struktuuri kindlaks teha, samuti on hilisemal ajal põllu pealt kive juurde toodud.

Sisestatud: 28.10.2008.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kivikalme paikneb Oomiste külas, Pangodi- Elva maanteest u 300 m lõunas keset haritavat põllumaad. Kalmest sadakond meetrit idas paikneb Oomiste muinas- ja keskaegne asulakoht (reg nr 12813).

Sisestatud: 28.10.2008.

Mälestise ajalugu


Kivikalmet ei ole arheoloogiliselt uuritud.Ilmselt on tegemist 3.-5. sajandi tarandkalmega, kuhu maeti põletatult.

Sisestatud: 28.10.2008.

Kaitsevööndi ulatus


50 m mälestise piirist.

Sisestatud: 28.10.2008.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 19.03.2015.