Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Asulakoht
Mälestise registri number 12857
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 08.01.1998
Registreeritud 08.01.1998
Mälestise vana number -
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(2)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 01.11.12

Inspektor: Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg

Märksõna(3)

Arheoloogia, Elupaigad, Asulakoht.

Mälestise tunnus


Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 25.07.2008.

Mälestise kirjeldus


Asulakohta iseloomustab tume kultuurkiht, mis sisaldab keraamikat, loomaluid, põlenud kivipurdu, söetükikesi ja esemelisi leide.

Sisestatud: 25.07.2008.

Mälestise asukoha kirjeldus


Asulakoht paikneb Sääsekõrva külas Auka talust 230-350 m edelas, Luunja-Kavastu teest kuni 70 m lõunakagus, jõe suunas langeval põllul, kattub suuresti samas asuva külakalmistuga.

Sisestatud: 25.07.2008.

Mälestise ajalugu


Asulakoht kuulub ühte kompleksi koos keskaegse külakalmega (reg nr 12859) ning avastati 1994. aastal. Asulakohast leitud keraamika kuulub valdavalt viikingiaega ja hilisrauaaega.

Sisestatud: 25.07.2008.

Kaitsevööndi ulatus


50 m mälestise väliskontuurist.

Sisestatud: 25.07.2008.

Üldinfo


Asulakohtadeks nimetatakse paiku, kus on kompaktselt säilinud otsesele elutegevusele viitav arheoloogiline kultuurkiht: ehitiste ja kollete jäänused, esemed, toidujäänused jne. Mõni asulakoht on kasutusel olnud lühiajaliselt, teine aastasadu. Kui kiviaja külad ja laagripaigad rajati peamiselt veekogude äärde, siis edaspidi on elukoha valik sõltunud karjakasvatuseks ja põlluharimiseks sobilikest maadest. Varase põlluharimise ajal otsiti üles kergesti haritavad maad, kuid need kurnati kiiresti ära, mistõttu jäid neis paigus asuladki lühiajaliseks. Varasel rauaajal valitud elupaigad on sageli paiknenud juba samal kohal praeguste küladega. Keskmisel rauaajal aga olid asulad sageli linnuste vahetus läheduses. Hilise rauaaja ja keskaja asustuspilt on olnud üsna sarnane. Suur maastiku ümberkorraldus ja paljude, sageli juba muinasajal rajatud külade likvideerimine jääb 18.–19. sajandisse, kui rajati suured mõisapõllud ja krunditi talud.

Sisestatud: 17.03.2015.