Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme "Vana kabel"
Mälestise registri number 12887
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 08.01.1998
Registreeritud 08.01.1998
Mälestise vana number 1658
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(4)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 19.04.12

Inspektor: Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Arheoloogilise kultuurkihi, kivikonstruktsioonide ning inimluude olemasolu.

Sisestatud: 18.11.2008.

Mälestise kirjeldus


Kivikalme on maastikuliselt eristatav, asub soise ala kõrgemal kohal. Kalme peal on näha sammaldunud kive, kuid need võivad olla sinna hiljem viidud - sel juhul võib kalme asuda nende all.

Sisestatud: 18.11.2008.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kivikalme asub endise jaotuse järgi Tartumaal, Nõo kihelkonnas.Kivikalme asub Nõo vallas, Aiamaa külas, Matu talu hoonetest 350 m loodes, karjalautadest 400 m lõunakagus, Aiamaa-Unipiha teest 30 m läänes.

Sisestatud: 19.11.2008.

Mälestise ajalugu


Kivikalmet on arheoloogiliselt kaevanud C. v. Sievers 1877. aastal. Kalme on dateeritud I at I poolde. Muu hulgas on sealt leitud kärbissõlg.

Sisestatud: 19.11.2008.

Kaitsevööndi ulatus


50 m mälestise piirist.

Sisestatud: 18.11.2008.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 17.03.2015.