Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kavilda vasallilinnuse "Siidrilinn" kultuurkiht
Mälestise registri number 12915
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 08.01.1998
Registreeritud 08.01.1998
Mälestise vana number 1661
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(3)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 05.06.12

Inspektor: Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg

Märksõna(3)

Arheoloogia, Kaitserajatised, Linnusekultuurkiht.

Mälestise tunnus


Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu. Maastikuliselt eristatav.

Sisestatud: 17.05.2011.

Mälestise kirjeldus


Ebakorrapärase kujuga linnuse ala ümbritsenud ringmüür on kogu ulatuses rohtunud vallina jälgitav. Linnuse õuel olnud ehitiste jäänused on paiguti avatud ja ilmastiku mõju all. Linnusele on viimase sõja ajal kaevatud ka kaitsekraav, millega on linnuseehitust lõhutud. Linnusel kasvavad pihlakad ja umbrohi.
Kavilda vasallilinnuse "Siidrilinn" kultuurkiht kattub maa-alaliselt ehitismälestisega reg-nr 7246 Kavilda linnuse territoorium 15.-16. saj. Kultuurkiht võib sisaldada ka muinaslinnuse Siidrelinna jäänukeid, kuid muinaslinnuse olemasolu enne vasallilinnuse rajamist ei ole arheoloogiliselt veel kindlaks tehtud.

Sisestatud: 13.09.2004.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kunagine vasallilinnus asub endise jaotuse järgi Tartumaal Puhja kihelkonnas. Vasallilinnus paikneb Tartu-Viljandi maanteel olevast Kavilda ürgorust põhja pool.

Sisestatud: 26.01.2013.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitsevöönd: "Kultuurimälestisele kaitsevööndi määramine" kultuuriministri käskkiri 21. juuni 2006 nr 208 (RTL, 04.07.2006, 52, 967).

Sisestatud: 26.01.2013.

Üldinfo


Asulate kindlustamine sai Eestis alguse pronksiajal. Looduslikult hästi kaitstud kohad ümbritseti hilisemas mõistes väheste kindlustustega, arvatavasti lihtsa püsttaraga. Alles rauaaja algul hakati lisaks rajama madalaid muldvalle. Rauaaja jooksul ehitati avaasulate lähedusse võimsad kaitseehitised – linnused. Enamasti valiti linnuse asukohaks kõrgem mägi, neemik või muu paik, mille looduslikku kaitsevõimet tugevdati: kaevati nõlvad järsemaks, rajati kaitsekraavid, kuhjatud vallidele püstitati puidust kaitserajatised. Kindlaid printsiipe järgides tehti linnuse sissepääsud, kujundati õu (majad, kaev), arvatavasti oli mõeldud ka jäätmemajandusele ning mõnel pool vajalikele kuivendussüsteemidele. Osa linnuseid peetakse kogukonna poolt rajatuteks, teiste puhul aga arvatakse, et neil oli kindel omanik, ülik. Valdav osa linnuseid on Eestis kasutusel olnud esimese aastatuhande teisest poolest kuni muinasaja lõpuni. Mitmed suured linnused rajati aga alles hilise rauaaja lõpul ning olid kindlustena kasutusel muistse vabadusvõitluse ajal ning veidi hiljemgi. Kesk- ja uusajal on linnuseid sageli kasutatud küla kogunemiskohana, jaanipeoplatsiks jne. Nende nimi on rahvasuus alles hoitud. Linnused on meie muinasaja kõige suuremad ja enamasti väga hästi hoitud mälestusmärgid.

Sisestatud: 17.03.2015.