Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 12953
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 08.01.1998
Registreeritud 08.01.1998
Mälestise vana number 1678
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(4)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 13.05.13

Inspektor: Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Arheoloogilise kultuurkihi, kivikonstruktsioonide ning inimluude olemasolu.

Sisestatud: 15.12.2008.

Mälestise kirjeldus


Kivikalme on ümmarguse kujuga ning täielikult kamardunud. Kalme peal kasvavad männid. Ligikaudu 5 m kalmest edelas on suur kivi.

Sisestatud: 15.12.2008.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kivikalme asub endise jaotuse järgi Tartu maakonnas, Rannu kihelkonnas. Kivikalme kuulub 11 kalmest koosnevasse gruppi, mis asub piki Võrtsjärve rannikut Vehendi külas umbes kilomeetri pikkusel ala. Kivikalme reg nr 12953 asub Rannu vallas, Vehendi külas, ligikaudu 15 m kaugusel Võrtsjärve idakaldast. Antud kivikalme on seal paiknevatest kivikalmete reast kõige põhjapoolsem.

Sisestatud: 15.12.2008.

Mälestise ajalugu


Kivikalmet arheoloogiliselt kaevatud pole. Välisilme järgi on muistis dateeritud I at II poolde eKr.

Sisestatud: 15.12.2008.

Kaitsevööndi ulatus


50 m mälestise piirist.

Sisestatud: 15.12.2008.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 17.03.2015.