Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 12958
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 08.01.1998
Registreeritud 08.01.1998
Mälestise vana number 1683
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(5)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 13.05.13

Inspektor: Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Arheoloogilise kultuurkihi, kivikonstruktsioonide ning inimluude olemasolu.

Sisestatud: 15.12.2008.

Mälestise kirjeldus


Kivikalme on ovaaljas, maastikuliselt hästi eristatav ning tugevalt kamardunud. Nähtavad kivid on sammaldunud. Kalme tõuseb ümbrusest esile astanguliselt selgete piirjoontega. Tema ligikaudne läbimõõt on 12 m ja kõrgus 0,5 m. Kalme peal on suuri kive, mis on osalt kalme pinnal, osalt poolenisti maa sees.

Sisestatud: 15.12.2008.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kivikalme asub endise jaotuse järgi Tartumaal, Rannu kihelkonnas. Kivikalme asub Rannu vallas, Vehendi külas, Vallapalu-Rannaküla kõrvalmaanteest idas, Marguse talu maadel.

Sisestatud: 15.12.2008.

Mälestise ajalugu


Kalme avastas 1960. aastatel Harri Moora, kes tegi sinna ka väikse prooviaugu ning leidis sellest põlenud luid. Välisilme järgi on muistis dateeritud I at I poolde.

Sisestatud: 15.12.2008.

Kaitsevööndi ulatus


50 m mälestise piirist.

Sisestatud: 15.12.2008.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 17.03.2015.