Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kääbas
Mälestise registri number 13043
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 08.01.1998
Registreeritud 08.01.1998
Mälestise vana number 2740
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(2)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 24.10.12

Inspektor: Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kääbas.

Mälestise tunnus


Arheoloogilise kultuurkihi ja inimluude olemasolu.

Sisestatud: 18.11.2008.

Mälestise kirjeldus


Kääbas on ovaalse kujuga, aimatav on kääbast ümbritsev kraav. Kääpal on juba varasemast ajast mitu korrapärast nelinurkset sissekaevet, mis tänaseks on tugevalt sammaldunud.

Sisestatud: 18.11.2008.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kääbas asub Võnnu vallas, Lääniste külas, Lääniste-Ahja tee äärse suvilate krundi põhjaservast 70 m põhja pool Kargajapalus, Lääniste-Ahja teest 50 m lääne pool.

Sisestatud: 20.11.2008.

Mälestise ajalugu


Kääbast arheoloogiliselt kaevatud pole. Välisilme järgi on muistis dateeritud I at II poolde.

Sisestatud: 20.11.2008.

Kaitsevööndi ulatus


50 m mälestise piirist.

Sisestatud: 18.11.2008.

Üldinfo


Keskmisel ja hilisrauaajal rajati matmispaikadeks pinnasest pikk- ja ümarkääpaid, mis paiknevad tihti rühmiti metsastel liivikutel veekogude läheduses. Keskmise rauaaja kääbaskalmistud koosnevad enamjaolt ümaratest kääbastest, mille kõrval võib olla ka mõni pikk vallitaoline kääbas. Kääbaste kõrgus on tavaliselt 0,5–1 m. Ümarkääbaste diameeter on 6–15 m, pikk-kääbaste pikkus on enamasti alla 20 m, kuid on ka pikemaid kuni 50 m pikkuseid kääpakuhjatisi. Keskmise rauaaja kääbastesse maeti surnuid põletatult. Hilisrauaajal rajati ümaraid 3–6 m läbimõõduga ja kuni 1 m kõrgusi kääpakuhjatisi, kuhu maeti põletamata surnuid.

Sisestatud: 16.03.2015.