Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kalmistu "Laulatusemägi"
Mälestise registri number 13089
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 09.01.1998
Registreeritud 09.01.1998
Mälestise vana number 33-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(3)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 17.03.16

Menetleja: Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Ingmar Noorlaid

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kalmistu.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 25.02.2011.

Mälestise ajalugu


Inspektsiooniaruanne Kirbu küla külakalmistutest 28. septembril 1984 (Heiki Valk).
28. septembril 1984. aastal vaatasid Mare Aun ja Heiki Valk üle kaks Kirbu külas paiknevat keskaegset kalmistut. Kalmistu (reg nr 13089) (Maarjamägi, Laulatusemägi ehk Kalmetimägi) on Tarsila talust 700 m kagus, mahajäetud väikesest Laulatusemäe talust umbes 100 m kirdes, metsatee lõunaküljel oleval künkal. Lüllemäe-Laatre teelt Sokale viiva tee ristist jääb kalmistu teed pidi 1,6 km põhja poole ja teest 150 m kagusse. Kohaliku rahva jutu järgi olevat arheoloogid 1960. aastatel mäge kaevamas käinud; otsitud kiriku. Leitud luid ja metallesemeid, lisaks ka kiriku vundament ja suur altarikivi.

Sisestatud: 19.02.2013.

Üldinfo


Varaseimad laibamatustega maahauad Eestis pärinevad noorema kiviaja algusest, ka varasel metalliajal on valdav osa kogukonna surnutest asetatud maa-alustesse haudadesse (sh põletatult). Rauaaja alguses sai valdavaks kivikalmetesse matmine, maahaudadesse matmise komme taastus alles viikingiajal, mil see traditsioon on jälgitav peamiselt Ida-Eestis, hilisrauaajal aga kõikjal üle Eesti. Üldjuhul ei ole maahaudkalmed tänasel maastikul nähtavad, kuna neil puuduvad maapealsed konstruktsioonid ja hauatähised. Külakalmistud, mida hakati rajama juba 11. sajandil ning kuhu matmine kestis üldjuhul kuni 18. sajandini, paiknevad sageli ümbritsevast maastikust kõrgematel küngastel (ja seda eelkõige Lõuna-Eestis).

Sisestatud: 12.03.2015.