Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme "Kabeliase"
Mälestise registri number 13321
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 09.01.1998
Registreeritud 09.01.1998
Mälestise vana number 2157
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(4)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 24.11.16

Menetleja: Viljandimaa nõunik, Anne Kivi

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Kivikalmele iseloomulik kalmerajatis, inimluid ja teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht.

Sisestatud: 25.02.2011.

Mälestise kirjeldus


Kohalikud elanikud on kalmet kutsunud "Kabeliasemeks". Kalme on väike küngas mõõtudega NS 16 m ja OW 14 m. Kalmel on erineva suurusega kivid, kasvavad suuremad puud ja võsa. Kalme äärde on aastaid tagasi istutatud puud.

Sisestatud: 06.01.2014.

Mälestise asukoha kirjeldus


Mälestis paikneb Navesti jõe vasakul kaldal Suure-Jaani-Jälevere-Tõrvaaugu maanteest ja vanast mahajäetud rahvamajast ca 250 m ida pool, mesoliitilise asulakoha (reg nr 13320) territooriumil.

Sisestatud: 06.01.2014.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates (Muinsuskaitseseadus § 25 lg 3).
Kivikalme paikneb kiviaegse asulakoha (reg nr13320) alal, mistõttu kalme piire ja kaitsevööndit ei ole eraldi kaardil esitatud. Mälestise (reg nr 13320) väliskontuur on nähtav Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste kaardirakendusel.

Sisestatud: 06.01.2014.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 13.03.2015.