Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kalmistu
Mälestise registri number 13330
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 09.01.1998
Registreeritud 09.01.1998
Mälestise vana number 1818
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(4)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 15.06.17

Menetleja: Viljandimaa nõunik, Anne Kivi

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kalmistu.

Mälestise tunnus


13.-18. saj külakalmistu.

Sisestatud: 08.04.2004.

Mälestise asukoha kirjeldus


Mälestis asub Viljandi maakonnas Tarvastu vallas Jakobimõisa külas Alalossi maaüksusel. Kalmistu paikneb Tarvastu jõkke suubuva kagu- loode suunalise oja ning Mustla-Kärstna maantee äärsel alal kõrgemal põllumaatükil. Maastikul selgesti eristatavalt künkalt on maapinna märgatav langus oja ning vähemal määral maantee suunas. Kalmistu ala piirneb läänes maanteega, edelas ja lõunas ojaäärse võsa ja põllumaa eraldusjoonega ning idas-kagus põllumaa serval asuva noorte kuuskede reaga. Põhja-kirdepiir kulgeb ojaäärse võsa joonest 50 m kaugusel. Mälestis on tähistatud.

Sisestatud: 18.03.2004.

Kaitsevööndi ulatus


50 m mälestise välispiirist arvates.

Sisestatud: 14.04.2004.

Üldinfo


Varaseimad laibamatustega maahauad Eestis pärinevad noorema kiviaja algusest, ka varasel metalliajal on valdav osa kogukonna surnutest asetatud maa-alustesse haudadesse (sh põletatult). Rauaaja alguses sai valdavaks kivikalmetesse matmine, maahaudadesse matmise komme taastus alles viikingiajal, mil see traditsioon on jälgitav peamiselt Ida-Eestis, hilisrauaajal aga kõikjal üle Eesti. Üldjuhul ei ole maahaudkalmed tänasel maastikul nähtavad, kuna neil puuduvad maapealsed konstruktsioonid ja hauatähised. Külakalmistud, mida hakati rajama juba 11. sajandil ning kuhu matmine kestis üldjuhul kuni 18. sajandini, paiknevad sageli ümbritsevast maastikust kõrgematel küngastel (ja seda eelkõige Lõuna-Eestis).

Sisestatud: 13.03.2015.