Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme "Rilli kivistik"
Mälestise registri number 13337
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 09.01.1998
Registreeritud 09.01.1998
Mälestise vana number 1790
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(6)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 03.06.16

Inspektor: Viljandimaa nõunik, Anne Kivi

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


1. aastatuhande 1. poole kivikalme

Sisestatud: 08.04.2004.

Mälestise kirjeldus


Mälestis asub Viljandi maakonnas Tarvastu vallas Kärstna külas Kalda 1 maaüksusel Kärstna-Tagamõisa maantee loodeküljel vahetult tee ääres söödimaal. Kivikalme paikneb 80 m pikkusel ida-lääne suunalisel künkal, mille suurim laius idaosal on 20 m. Seljandik kitseneb läänepoolsel otsal. Kalmeküngas on selgemini piiritletud põhjaküljel, kus toimub maapinna märgatav langus oja suunas, lõunakülje tasasemal pinnasel on piir raskemini märgatav. Kalme idapoolne ots paikneb vahetult teeäärse sügava kraavi kõrval, sellel on kõrgem küngas kivide ja nende vahel kasvavate puudega. Läänepoolsel otsal on näha 2 katkendlikku kivirida seljandiku äärtel, samuti on seal ilmselt põllult veetud suurte kivide kuhelik. Künka keskosal on üksikud kivid ja kasvavad puud. Mälestis on tähistatud.

Sisestatud: 19.03.2004.

Kaitsevööndi ulatus


50 m.

Sisestatud: 08.04.2004.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 12.03.2015.