Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Asulakoht
Mälestise registri number 13338
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 09.01.1998
Registreeritud 09.01.1998
Mälestise vana number 37-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(3)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 06.05.17

Inspektor: Viljandimaa nõunik, Anne Kivi

Märksõna(3)

Arheoloogia, Elupaigad, Asulakoht.

Mälestise tunnus


I aastatuhande I poole - II aastatuhande alguse asulakoht.

Sisestatud: 08.04.2004.

Mälestise kirjeldus


Mälestis asub Viljandi maakonnas Tarvastu vallas Maltsa külas Sõõriknurme maaüksusel Õhne jõe lõunakaldal, Mustla-Suislepa maanteest 800 m kirde suunas. Asulakoht paikneb talu õuemaast edelas lagedal põllumaal kõrgemal põndakul. Künka lõunakülg on suhteliselt lauge, põhjaküljel on märgatav langus metsa (jõeoru) suunas. Mälestise põhja-loodepiiriks on metsa ja põllu eraldusjoon, idapiir kulgeb talu lauda joonel. Kagupiiriks on edelasse (naabertalu suunas) viiv põllutee ja lääne-edelapiir kulgeb õuest 150 m kaugusel.

Sisestatud: 20.03.2004.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitsevöönd puudub.

Sisestatud: 08.04.2004.

Üldinfo


Asulakohtadeks nimetatakse paiku, kus on kompaktselt säilinud otsesele elutegevusele viitav arheoloogiline kultuurkiht: ehitiste ja kollete jäänused, esemed, toidujäänused jne. Mõni asulakoht on kasutusel olnud lühiajaliselt, teine aastasadu. Kui kiviaja külad ja laagripaigad rajati peamiselt veekogude äärde, siis edaspidi on elukoha valik sõltunud karjakasvatuseks ja põlluharimiseks sobilikest maadest. Varase põlluharimise ajal otsiti üles kergesti haritavad maad, kuid need kurnati kiiresti ära, mistõttu jäid neis paigus asuladki lühiajaliseks. Varasel rauaajal valitud elupaigad on sageli paiknenud juba samal kohal praeguste küladega. Keskmisel rauaajal aga olid asulad sageli linnuste vahetus läheduses. Hilise rauaaja ja keskaja asustuspilt on olnud üsna sarnane. Suur maastiku ümberkorraldus ja paljude, sageli juba muinasajal rajatud külade likvideerimine jääb 18.–19. sajandisse, kui rajati suured mõisapõllud ja krunditi talud.

Sisestatud: 12.03.2015.