Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 13342
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 09.01.1998
Registreeritud 09.01.1998
Mälestise vana number 1822
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(4)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 13.09.18

Inspektor: Viljandimaa nõunik, Anne Kivi

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 13.04.2004.

Mälestise kirjeldus


Mälestis asub Viljandi maakonnas Tarvastu vallas Mõnnaste külas Jõgeva maaüksusel põllumaal. Kivikalme paikneb Viljandi-Mustla maantee lääneküljel, teest 100 m kaugusel, loode-kagu suunalise sööditüki loodeotsal. Sama sööditüki ülejäänud osal asub teine kivikalme (reg nr 13343). Mõlemat on arheoloogiliselt uuritud 1959. a. Kalme ala on kaetud tiheda võsaga ning on ümbritsevast põllumaast mõnevõrra kõrgem. Aegade jooksul on sinna veetud põllult korjatud kive, mis teeb täpsemate piirjoonte määramise võimatuks. Kaitsealune ala kujutab endast ebakorrapärast ümmargust küngast, mille läbimõõt põhja-lõuna suunas on 20 m ning ida-lääne suunas 18 m. Mälestis on tähistatud kaitsetahvliga.

Sisestatud: 13.04.2004.

Kaitsevööndi ulatus


Vastavalt lisas 1 toodud skeemile.

Sisestatud: 13.04.2004.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 12.03.2015.