Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 13343
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 09.01.1998
Registreeritud 09.01.1998
Mälestise vana number 1823
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(4)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 13.09.18

Inspektor: Viljandimaa nõunik, Anne Kivi

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 15.04.2004.

Mälestise kirjeldus


Mälestis asub Viljandi maakonnas Tarvastu vallas Mõnnaste külas Jõgeva maaüksusel. Kivikalme paikneb põllumaal, Viljandi-Mustla maanteest 100 m lääne pool, loode-kagu suunalise sööditüki kaguotsal. Söödi teisel otsal asub kivikalme nr 13342. Mälestisi uuriti arheoloogiliselt 1959. a. Kahe kalme eraldusjoon on tinglik, kuna nende välisilmet on põhjalikult muudetud aegade jooksul põllult veetud kividega. Tiheda võsaga kaetud kalmekünka servad on põllupinnast märgatavalt kõrgemad. Servadele on veetud ka rohkem kive, mistõttu künka keskosa tundub madalam. Kaitsealuse ala läbimõõt ida-lääne suunas on 20 m, põhja-lõuna suunas 25 m. Mälestis on tähistatud kaitsetahvliga.

Sisestatud: 15.04.2004.

Kaitsevööndi ulatus


Vastavalt lisas 1 toodud skeemile.

Sisestatud: 15.04.2004.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 12.03.2015.