Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 13355
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 09.01.1998
Registreeritud 09.01.1998
Mälestise vana number 1780
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(3)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 11.09.18

Menetleja: Viljandimaa nõunik, Anne Kivi

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 22.03.2005.

Mälestise kirjeldus


Tegemist on piki Villemuse metsavahi juurde viiva tee serva paikneva pikliku loode-kagu suunalise sööditükiga (pikkus 40 m, laius 20 m). Kaetud murukamaraga, mille seest tunda kive. Servadest vöötatud põllult veetud värskete sammaldumata kividega. Sööditüki mõlemas otsas on põllult kive täis veetud kolmnurksed alad, mis libamisi ühendavad teed ja kalme otsi. Sööditükil kasvab kümmekond kaske.Kalme moodustub ilmselt sööditüki keskmisest kõrgemast osast pikkusega 20 m, laiusega ca 15 m (laiust ei ole võimalik täpselt mõõta sööditüki servadele pealeveetud kivide tõttu). Kõrgus pealeveetud kive arvestamata on 40-50 cm. Kalmel, eriti selle kirdepoolmikul, on mitu suhteliselt värsket väikeste põllukivide hunnikut.
Andmed 1975. a koostatud muistise passist

Sisestatud: 22.03.2005.

Mälestise asukoha kirjeldus


Asukoht end adm jaotuse järgi Viljandimaal, Tarvastu khk, Riuma küla, Annuse talu maal. Tee Riuma külla pöörab Mustla-Väluste-Viljandi maanteelt põhja suunas ära kohas, kus maantee teeb järsu teravnurkse käänaku (u 2 km põhja pool Väluste bussipeatust). Seda teed mööda sõites hakkavad 1,5 km järel ida pool teed põllul paistma Annuse talu kalmed. talu ise asub teest lääne pool, eespoolmainitud teekäänakust 2 km põhjas.
End Annuse talu maal asub 5 kivivaret. Kõnesolev kalme on Annuste talu kalmetest kõige põhjapoolseim. Ta asub taluhoonest ca 150 m kirdes, Villemuse metsavahi juurde viivast teest vahetult lõunas, triangulatsioonitorni juures. Annuse talu maal asuvast IV kalmest jääb kõnesolev kalme 200 m põhja-loodesse.
Andmed 1975. a koostatud muistise passist.

Sisestatud: 22.03.2005.

Kaitsevööndi ulatus


Vastavalt lisas 1 toodud skeemile.

Sisestatud: 24.05.2005.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 12.03.2015.