Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kalmistu "Matuseaid"
Mälestise registri number 13376
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 12.01.1998
Registreeritud 12.01.1998
Mälestise vana number -
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(2)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 26.04.13

Menetleja: Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kalmistu.

Mälestise tunnus


Inimluude ja arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 06.02.2008.

Mälestise kirjeldus


Tegemist on 180 m pikkuse kirde-edela suunalise moreenseljandikuga, mis on kaetud segametsaga. Kalme edela- ja kirdeosa moodustavad kaks eraldiseisvat küngast, mis on keskelt liidetud kitsama kohaga. Suuremaid sissekaeveid kalmealel ei paista olevat.

Sisestatud: 06.02.2008.

Mälestise asukoha kirjeldus


Rimmi küla, põhjapoolsest Ivaski talust (Kubi pere) 200 m ida ja kagu pool asuv metsaga kaetud 180-200 m pikkune kirde-edela-suunaline mäeseljak.

Sisestatud: 06.02.2008.

Mälestise ajalugu


Mälestist arheoloogiliselt uuritud ei ole. Ilmselt on tegemist 13.-18. sajandisse kuuluva Lõuna-Eestile omase külakalmega.

Sisestatud: 06.02.2008.

Kaitsevööndi ulatus


50 m kalme piirist.

Sisestatud: 06.02.2008.

Üldinfo


Varaseimad laibamatustega maahauad Eestis pärinevad noorema kiviaja algusest, ka varasel metalliajal on valdav osa kogukonna surnutest asetatud maa-alustesse haudadesse (sh põletatult). Rauaaja alguses sai valdavaks kivikalmetesse matmine, maahaudadesse matmise komme taastus alles viikingiajal, mil see traditsioon on jälgitav peamiselt Ida-Eestis, hilisrauaajal aga kõikjal üle Eesti. Üldjuhul ei ole maahaudkalmed tänasel maastikul nähtavad, kuna neil puuduvad maapealsed konstruktsioonid ja hauatähised. Külakalmistud, mida hakati rajama juba 11. sajandil ning kuhu matmine kestis üldjuhul kuni 18. sajandini, paiknevad sageli ümbritsevast maastikust kõrgematel küngastel (ja seda eelkõige Lõuna-Eestis).

Sisestatud: 24.03.2015.