Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi O. R. Taube hauamonument-sarkofaag, 17. saj. II pool (paas)
Mälestise registri number 1343
Mälestise tüüp Vallasmälestis
Arvel 20.06.1995
Registreeritud 20.09.1995
Mälestise vana number 95
Mälestise liik kunstimälestis

Paikvaatlused(2)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 23.03.16

Menetleja: TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor

Märksõna(7)

Kunst, Materjal, Kivi, Looduskivi, Objekt, Hauatähis, Hauamonument.

Mälestise tunnus


Muinsuskaitse alla võetud kui ajastuomase kunstilise kujundusega raidkiviteos – hauamonument barokiajast 17. sajandist.

Sisestatud: 24.10.2006.

Mälestise kirjeldus


Otto Reinhold von Taube ja Margareta Oxe massiivne reljeefvappidega kaunistatud sarkofaagikujuline hauamonument.

Sisestatud: 24.10.2006.

Mälestise asukoha kirjeldus


Põhjalöövi idaotsas, algsel kohal. Vt. Lisa - asendiplaan: nr. 14

Sisestatud: 24.10.2006.

Mälestise ajalugu


Muinsuskaitse all alates 1926; 1973. aastast – vabariikliku tähtsusega kunstimälestis nr. 95
Eesti kunsti ajalugu. 2. 1520 – 1770. EKA, 2005, lk. 411: Tallinna toomkirikus, Eestimaa rüütelkonna panteonis seisvad Fabian von Ferseni (1677) ja Otto Reinhold von Taube (1689) kivisarkofaagid esindavad samuti tuntud hauakujunduse tüüpi. Juba on aga loobutud surnu kujutamisest sarkofaagi kaanel ning muutunud on ka ornamentide motiivid ja stiil: kasutatud on akantust, draperiisid, vappe ning loorberipärgi. See viitab 17. sajandi lõpupoolel aset leidnud naamisele antiigipäraste vormide juurde ja loobumist manerismile iseloomulikest grotesksetest ornamentidest. Mõlema sarkofaagi autoriks oli Rootsi kiviraidur Johan Gustav Stockenberg, kes töötas samal ajal ka Toompea lossi rekonstrueerimisel.
S. Karling. Baltikum och Sverige. Antikvarska studier III. Stockholm, 1948, lk. 114: I Tallinns domkyrka, detta panteon över svenska officerare och ämbetsmän i österled, utförde den svenske stenhuggaren Johan Gustav Stockenberg några präktiga gravar över fältmarskalkarna Fabian och Otto Wilhelm von Fersen samt landshövdingen Otto Reinhold von Taube och hans maka. Gravarnas tunga tumbor äro smyckade med rika listverk, lagerkransar, draperier och antavlor.
V. Raam. Tallinna Toomkirik. Tallinn, 1973, lk. 31: Kiriku põhjalöövis esindavad XVII sajandi lõpukümnendite kõrgbarokki rootsi kujuri Johan Gustav Stockenbergi loodud raskepärased sarkofaag-monumendid. Idapoolne on pühendatud feldmarssal Fabian von Fersenile, läänepoolne Otto Reinhold von Taubele.
AS KAR-Grupp. Konserveerimistööde kaart, 2002: Kunstiajaloolane Villem Raam (Tallinn, 1973, lk. 26) on viidanud ajaloolisele faktile, et pärast tulekahju kaeti purunenud kivipinnad vorme moonutava paksu krohviga või varjati barokse kipsdekooriga, mis telliti tun tud skulptorilt Chr. Ackermannilt. Sellest võib järeldada, et ka Taube hauamonumendi puhul võib olla tegu Ackermanni poolt modelleeritud kipsdekooriga.

Sisestatud: 24.10.2006.

Aruanded


Otto Reinhold Taube ja Fabian von Ferseni hauamonumendid Tallinna Toomkirikus. Konserveerimistööde aruanne. Tallinn 2002. (MKA arhiiv)

Sisestatud: 29.07.2014.

Vallasmälestise kirjeldus


Materjal: paas.
Tehnika: raidtehnika.
Autor, valmistamise koht: Tundmatu kiviraidur (Rootsi kujur Johann Gustav Stockenberg?)
Dateering: 17. sajandi IV veerand (1670. aastad)
Mõõtmed: ca 152 x 298 x 237 cm; katteplaadi laius ca 170 cm, pikkus ca 130 cm, paksus ca 13 cm
Inskriptsioonid (signatuurid, pühendustekstid, inventariseerimis- tähised, jms.): Kirjed vappide all: MARGARETA OXE (esikülje parempoolne suur vapp); LVDWIG TAVBE VON MAYDEL, LVTGART  DELWIG TOAL, BERENT TAVBE FREYH AVF MAYDEL (esiküljel Taube vapist vasakul); WILHELM V VXKVL, GERDRVT TITFER (vapikilp hävinud), SOPHIA VXKVL VON K... (esiküljel Taube vapist paremal); ANNA OXE, KARINRSS (?; vapikilp hävinud), ERICH OXE (esiküljel Margareta Oxe vapist vasakul); ...LLIE, CATRINA KY..., MARS... (esiküljel Margareta Oxe vapist paremal); BERNT TAVBE, KVNINGVNDA.V MAYDEL, EWERT.V.DELWIG, HELENA ...E...BECK (kaane lääneküljel vasakult); JOHAN VXKVL, BARBARA ANREP, KERSTEN T(IT)FER, A..., nelja järgmise vapi kirjed hävinud (kaane lõunaküljel vasakult); KNVT LILLEE, MARGARETA STOBLA, PEER KYLE, AGNETA DRACBE (kaane idaküljel paremalt); JOHN LILLIE, RITTER IVRGEN ERICHSON, CHRISTER STOBLAD, ANNE KRVMME, SO...RING KYL(I)E, MA(R)IA RYBB(I)NG, tekstita vapikilp, BRITA HARD (kaane idakülje pealisserval). WILHELM... VXKVL, MARGRETA  V TWIFEL, JOHAN ANREP, hävinud vapp, REINHOLT TITFER, ANNA M...CKS, IOHAN FRANSBECK, CAT(RI)NA V...KEL, VLF OXE, MARGRETA ...NSKOLD, AN... EC... (vapikilbil 3 saledat puud), ELIN-WED ...HVE... (vapil jäärapea), järgmised neli vappi purunenud (kaane esikülje pealisserval, läänest itta); LYDWIG TAVBE, ANNA RISBITTE..., HENRICH MAIDEL, hävinud vapp, EWERT DELWIG, ANNA V. TODWEN, HENRICH FARNSBECK, ANNA VXKI... (kaane läänekülje pealisserval, põhjast lõunasse). Katteplaadil 17. sajandil sisseraiutud inventarinumber: N° 48
Eritunnused (visuaalsed kahjustused, parandused, defektid): Rohkesti kadusid, määrdumist, pragusid, kulumist, osa väikestest vappidest pooleldi või täiesti hävinud. Hauamonumendi rikutud üldmulje tuleneb 1684 tulekahjus purunenud kivipinna katmisest paksu krohviga ja kahjustuste varjamisest Chr. Ackermanni poolt m
Täiendavad andmed (esialgne otstarve, komplektsus, eraldatavad elemendid): Raskete simsside ja profiilidega massiivse sarkofaagi esikülg ja kaane servad pealt on kaunistatud arvukate reljeefsete vappidega ning vähese ornamentikaga. Esikülje kaks suurt loorberipärjas vappi kuuluvad Otto Reinhold Taubele (vasakpoolne) ja tema abikaasa Margareta Oxele (parempoolne). Nende kõrval algselt olnud 12 väikest vappi (2 hävinud). Sarkofaagi lääneküljel voluutja pahkmikdekooriga ääristatud kartušš. Karniisi pinda katab soomuslitrimotiiv. Sarkofaagi keskosa katteplaadiks poolik kirjadeta hauaplaat. Hauamonument on müüritud pikihoone põhjaseina külge. Stiililt kuulub hauamonument kõrgbarokki. 1689. aastal surnud maapealik Otto Reinhold von Taube omandas selle matusekoha Nr. 48 Toomkirikus 1673. aastal. Seega võib monument olla valminud varsti pärast 1673. aastat. Puhastatud ja konserveeritud AS KAR-Grupp poolt 2002

Sisestatud: 11.10.2006.