Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kääbas
Mälestise registri number 13468
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 12.01.1998
Registreeritud 12.01.1998
Mälestise vana number 1950
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(2)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 21.11.12

Menetleja: Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kääbas.

Mälestise tunnus


Inimluude ja arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 10.12.2007.

Mälestise kirjeldus


Kääbas on tugevasti lõhutud, mille tõttu ei ole võimalik esialgseid mõõtmeid ja kuju kindlaks teha. Kääpal kasvavad männid ja kuused. Kraav muistise ümber ei ole jälgitav.

Sisestatud: 10.12.2007.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kääbas asub Kääpa-Tsolgo tee läänepoolses ääres, umbes 85 m Tamme talust idas.

Sisestatud: 10.12.2007.

Mälestise ajalugu


Lähemalt on Kääpa I kääbastiku kirjeldanud O. Urgart Põlva kihelkonna kirjelduses 1922. aastal.
Kääbaste kuju ja suuruse järgi otsudtades, kuulub Kääpa I kalmistu arvatavasti I aastatuhande teise poolde.
Kääbatik on võetud riikiliku kaitse alla 1964. aastal.

Sisestatud: 10.12.2007.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitsevööndi ulatus on 50 meetrit muistise piirist.

Sisestatud: 10.12.2007.

Üldinfo


Keskmisel ja hilisrauaajal rajati matmispaikadeks pinnasest pikk- ja ümarkääpaid, mis paiknevad tihti rühmiti metsastel liivikutel veekogude läheduses. Keskmise rauaaja kääbaskalmistud koosnevad enamjaolt ümaratest kääbastest, mille kõrval võib olla ka mõni pikk vallitaoline kääbas. Kääbaste kõrgus on tavaliselt 0,5–1 m. Ümarkääbaste diameeter on 6–15 m, pikk-kääbaste pikkus on enamasti alla 20 m, kuid on ka pikemaid kuni 50 m pikkuseid kääpakuhjatisi. Keskmise rauaaja kääbastesse maeti surnuid põletatult. Hilisrauaajal rajati ümaraid 3–6 m läbimõõduga ja kuni 1 m kõrgusi kääpakuhjatisi, kuhu maeti põletamata surnuid.

Sisestatud: 23.03.2015.