Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 13646
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 12.01.1998
Registreeritud 12.01.1998
Mälestise vana number 1903
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 06.06.07

Inspektor: Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Martti Veldi

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude ja arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 06.11.2007.

Mälestise kirjeldus


Kolmest Sadrametsa kalmest kõige lõunapoolseim. Kalme on ümmarguse kujuga, läbimõõt u 15 m. Kalme moodustab lameda kühmu, kust paistavad välja kivinukid, kalme ääred sulavad ümbritseva metsaalusega kokku.

Sisestatud: 06.11.2007.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kalme paikneb Paljunurgelise talu maadel, metsa sees Sadrametsa-Saki-Metstaga teeristist u 130 m lõunas. Sadrametsa kalmerühma kuulub kokku 3 kalmet.

Sisestatud: 06.11.2007.

Mälestise ajalugu


Sadrametsa kalmetest saadi esimesed leiud muuseumi 1920. aastatel (AI 2525:1-9). 1952. a teostas siin proovikaevamisi Harri Moora. 1959-1960. aastal kaevati Silvia Lauli juhendamisel läbi I kalme (reg nr 13644). Peale põletatud luude saadi kalmest rohkesti leide, mis säilivad Ajaloo Instituudis. Kalme on võetud riikliku kaitse alla 1964. aastal.

Sisestatud: 06.11.2007.

Kaitsevööndi ulatus


50 m mälestise piirist.

Sisestatud: 06.11.2007.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 22.03.2015.