Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 13648
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 12.01.1998
Registreeritud 12.01.1998
Mälestise vana number 2794
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(2)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 14.03.16

Menetleja: Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude ja arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 21.01.2008.

Mälestise kirjeldus


Kalmeala eristub muust maastikust võrdlemisi halvasti, suurtest raudkividest rajatud kalme on tugevalt sammaldunud, muisitse läbimõõt võib olla u 10 m. Kalmel kasvavad suured männid.

Sisestatud: 21.01.2008.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kalme paikneb Rõuge metskonnas 31. ja 35. kvartali piiril, Mustjõest u 440 m idas, männimetsa all. Kalme asub mälestisest nr 13647 u 10 m loodes, metsasihist u 10 m idas.

Sisestatud: 21.01.2008.

Mälestise ajalugu


Lähemat kirjeldust Vungi kivikalmete kohta ei ole, ka ei ole siit teada leide. Kaudne teade kalmet e olemasolu kohta on olemas 1922. aastast A. Suigi Rõuge kihelkonna muinasjäänuste kirjelduses.
Kalmed kuuluvad arvatavasti välise ilme põhjal otsustades I aastatuhande esimesse poolde. Riikliku kaitse all alates 1972. aastast.

Sisestatud: 21.01.2008.

Kaitsevööndi ulatus


50 m mälestise piirist.

Sisestatud: 21.01.2008.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 22.03.2015.