Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Ohvriallikas "Silmaläte"
Mälestise registri number 13677
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 12.01.1998
Registreeritud 12.01.1998
Mälestise vana number 117-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(3)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 16.09.16

Inspektor: Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim

Märksõna(3)

Arheoloogia, Kultuspaigad, Ohvriallikas.

Mälestise tunnus


1) Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
2) Maastikuliselt eristatav.
3) Kirjalikult fikseeritud pärimus.

Sisestatud: 08.12.2010.

Mälestise kirjeldus


Allikas asub lohus, mille läbimõõt põhja-lõuna suunal ulatub 1m ja ida-lääne suunal 1,2 m. Vee äravool on edela poole piki oru veeru alla poole, oja suunas ligikaudu 15-30 cm nirena, milles vee sügavus on 20 cm. Vee sügavus allikas on samuti 20 cm. Allika põhi on risustatud peenemat okste ja lehtedega (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal).

Sisestatud: 08.12.2010.

Mälestise asukoha kirjeldus


Ohvriallikas asub endise jaotuse järgi Urvaste kihelkonnas, Visela külas. Allikas paikneb Visela oja loode poole tõusva oru veerul, metsa sees.

Sisestatud: 08.12.2010.

Mälestise ajalugu


Allika kasutamise ajaks võiks olla II aastatuhat. Rahvapärimuses räägitakse allikavee kasutamisest silmade arstimisel.

Sisestatud: 08.12.2010.

Kaitsevööndi ulatus


Kuna mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole eraldi kaitsevööndit kehtestatud, on vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 25 mälestise kaitsevööndiks 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates.

Sisestatud: 08.12.2010.

Üldinfo


Eestis on olulisteks looduslikeks pühapaikadeks peetud veekogusid, peamiselt allikaid, aga sellele viitavad ka püha-nimelised jõed ja järved. Allikaid, nagu ohvrikivegi, usuti olevat mitut sorti: suuremal enamikul arvati olevat raviomadused – nt silmaallikad, aga oli ka ilma-, elu- või lihtsalt pühad allikad. Neisse ohverdati hõbeehetelt või -müntidelt kraabitud hõbedat, aga ka raha, helmeid jms.

Sisestatud: 22.03.2015.