Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Töökoda/veduridepoo
Mälestise registri number 13826
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 13.01.1998
Registreeritud 13.01.1998
Liigitus ehitismälestis

Inspekteerimised(5)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 16.08.16

Inspektor: Pärnumaa nõunik, Nele Rent

Märksõna(6)

Ehitised, Ehitiste liigid, Kõrvalhoone, Raudteedepoo, Ehitusperioodid, 1918-1939.

Mälestise tunnus


Kitsarööpmelise tööstusraudtee teenindushoone näide. Ehitis kannab edasi oma algset funktsiooni.

Sisestatud: 09.09.2009.

Mälestise kirjeldus


1-korruseline, viilkatusega kaetud, plokkidest laotud krohvimata fassaadiga utilitaarne depoohoone. Hoone paikneb kitsarööpmelise raudtee sõlmpunktis esifassaadiga kompleksi teiste hoonete poole. Hoone avad paiknevad sümmeetriliselt. Avatäited on puidust. Depoo lakoonilisi fassaadi ilmestavad ukse- ja aknaavad koos avatäidetega. Esifassaadil domineerivad kolm suurt kahe poolega ukseava vedurite sissesõiduks. Depoo külgedel paikevad paariti suuremõõtmelised tihedate ruutudega aknaavad. Nii esi- kui tagafassaadi viiluväljal on kaks horisontaalset kolmese jaotusega aknaava. Depoo on sihipärases kasutuses. Interjöörides on säilinud depoo tööks vajalik inventar. Hoone tagafassaadile on lisatud punastest tellistest pultkatusega juurdeehitis. Kagupoolsele küljefassaadile on ehitatud silikaattellistest pultkatusega juurdeehitis, mille esifassaadi keskmes on suur kahepoolne ukseava veduri sissesõiduks. Hoone vahetus läheduses paikneb mitmeid raudteega seotud ehitisi.

Sisestatud: 29.11.2013.

Mälestise ajalugu


Aastatel 1922...1924 ehitas Riigi Kütteainete Keskkomitee 28 km pikkuse kitsarööpmelise raudtee Lavassaare rabast läbi Pootsi jaama kuni Pärnu jõe paremkaldani Sindi Kalevivabriku vastas. 1928.a. ühendati olemasolev Lavassaare – Sindi turbaraudtee Lelle - Papiniidu üldkasutatava raudteega Sindi posti peatusest alanud 2 km pikkuse harutee abil. Lavassaare – Sindi turbaraudtee ületas osaliselt ka Pärnu lennuvälja stardirada, lennuliikluse ajaks peatati rongiliiklus. Hiljem raudtee suunda muudeti ja see juhiti lennuväljast mööda. Liiklus Sindi posti ja Pootsi jaamade vahelisel lõigul suleti 1971.a. ning Pootsi ja Lavassaare vahel 1975.a. Tänaseks on sellest turbaraudteest säilinud ainult efektne sild üle Sauga jõe.
Tootsi turbatööstus sai alguse 21.07.1937.a., kui A/S Eesti Turbatööstused erakorralisel peakoosolekul kiideti heaks juhatuse ettepanek Pööravere briketitehase rajamiseks. Uue tehase nimeks sai Pööravere Briketitööstus kuid veel tehase ehitamise käigus nimetati firma lähedal asunud Tootsi karjamõisa järgi ümber Tootsi Briketitööstuseks. Tootsi jaamast rajati valmiva tehase juurde 3 km pikkune harutee koos rabateede võrguga. Tehas alustas tootmist 1939.a. veebruaris ning see töötab tänaseni kandes nime Tootsi Turvas AS. Lavassaare ja Tootsi turbaveo raudteed otsustati ühendada 1980.aastate alguses. Liiklus 24 km pikkusel Lavasaare - Tootsi kitsarööpmelisel raudteel avati 18.07.1983.a.

Depoohoone on ehitatud 1924.a.

Sisestatud: 09.09.2009.

Kaitsevööndi ulatus


Vastavalt Kultuuriministri 28.03.2007 käskkirjale nr 144 "Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine" (RTL, 10.04.2007, 28, 516)hõlmab mälestisele määratud kaitsevöönd kinnistuid KÜ tunnusega: 18801:003:0167; 18801:003:0113; 18801:003:0108; 39501:001:0066; 39501:001:0015; 39501:001:0153; 39501:001:0045; 39501:001:0046; 39501:001:0070; 39501:001:0134; 39501:001:0152; 39501:001:0135; 39501:001:0133; 39501:001:0016.

Sisestatud: 09.09.2009.