Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Iisaku kirik, 1894-1896
Mälestise registri number 13847
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik ehitismälestis
Arvel 13.01.1998
Registreeritud 13.01.1998
X-koordinaat 689498.93
Y-koordinaat 6556047.16
Mälestise vana number k
Ava kaardil

Paikvaatlused(12)

Seisund: hea

Paikvaatluse kuupäev: 11.05.23

Menetleja: Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai

Märksõna(6)

Ehitised, Ehitiste liigid, Sakraalhoone, Kirik, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Piirkonna ajastu tüüpiline sakraalhoone, millel säilinud algupärased ehituskonstruktsioonid ja arhitektuurne vormistus

Sisestatud: 02.07.2008.

Kirjeldus


1894. aastal ehitati vana kiriku põhikavatist järgides (viimane oli nähtavasti kooriosa võrra lühem) uus kirik. Kirikuhoonel on massiivne telkkiivriga läänetorn (kell 1893) ja sellega liituvad külgeeskojad. Teravkaarsed aknad, akendevahelised tugipiilarid, teravatipulise portaalina kujundatud sissepääsud ning pisike haritorn pikihoone katusel annavad hoonele ajastuomase neogooti ilme.
Interjööris katuslagi, idas kitsas teravkaarne võidukaar ning läänes kolmekülgne oreli- ja koguduseväär. Kooriseinas vitraaźiga roosaken. Kirikus on 500 istekohta.
Sisustuses neogooti altar (tundmatu autori maal "Ülestõusmine") ja kantsel (külgedel kuut apostlit kujutavad maalid, 1957, M. Kukk-Rahamägi). Säilinud ka köstrikantsel (19. saj. lõpp). Orel aastast 1895 (H. Voigt & Sons).
( K. Kodres Eesti arhitektuur III)

Sisestatud: 02.07.2008.

Ajalugu


Varasemad teated kogudusest pärinevad juba 16. - 17. sajandist. Praegune kirik ehitati 1846. aastal püstitatud ja 6. veebruaril 1893. aastal põlenud kivikiriku asemele Päästeti ainult altaripilt ja mõningad altaririistad. Ka 222 aasta vanune kirikukell hävis. 24. aprillil 1894. a. pühitseti uus kirik.
Viimane suurem remont teostati 1937. a.

Sisestatud: 02.07.2008.

Kaitsevööndi ulatus


Vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 25 lg.3 moodustab kinnismälestise kaitsevööndi 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti.

Sisestatud: 05.01.2012.

Meedia


Noppeid kogudustest. Eesti Kirik 12.02.2014
-http://www.eestikirik.ee/noppeid-kogudustest-3/
Rita Puidet. Et süda oleks rahul. Eesti Kirik 19.10.2016
-https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=eestikirik20161019.2.12.2
Rita Puidet. Iisaku koguduse palved ei jäänud vastuseta. Eesti Kirik 17.10.2018
- http://www.eestikirik.ee/iisaku-koguduse-palved-ei-jaanud-vastuseta/
Teet Korsten. Avo Kiir jätab ametijärglasele korras pühakojad. Põhjarannik 11.11.2018
- https://pohjarannik.ee/avo-kiir-jatab-ametijarglasele-korras-puhakojad/?fbclid=IwAR2erFdm3aCeNnpJbHmcjngpQhaFR2FBY0m1CGDaH-8UPlBTJVZ8U-q6a7k

Sisestatud: 13.02.2014.