Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kurtna mõisa peahoone, 19. saj
Mälestise registri number 13855
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 13.01.1998
Registreeritud 13.01.1998
Mälestise vana number -
Mälestise liik ehitismälestis

Paikvaatlused(12)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 29.04.19

Menetleja: Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai

Märksõna(11)

Ehitised, Kompleksid, Mõisakompleks, Elamu, Peahoone, Ehitiste liigid, Elamu, Mõisaelamu, Peahoone, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Piirkonna arvukate kõrvalhoonetega mõisaansambli härrastemaja näide, millel on autentsena säilinud 19. sajandi lõpule iseloomulik välisilme, algupärased ehitukonstruktsioonid ja detailid.

Sisestatud: 01.07.2008.

Mälestise kirjeldus


Historitsistlik, liigendatud ühe- osaliselt kahekordne krohvitud kivihoone. Üks pikem ühekordne tiib paikneb kõrgel soklikorrusel, sellele liidetud omakorda risaliidiga liigendatud kahekordne kõrgel soklil paiknev suurem hoone. Kõiki tiibehitusi katavad viilkatused. Vanimaks tuleb lugeda ühekordset korpust, mis kujundatud eenduva, profileeritud räästa ja viilukarniisidega. Aknad kaetud lameda silluskaarega, mis eenduvad seinast frontoonilaadselt ja ääristatud ehisraamiga. Uus osa on kujundatud vanema osaga analoogilise lahendusega - karniiside ja vöödega.
(V. Ranniku "Mõisate esialgne ülevaade", 1977)

Sisestatud: 31.07.2008.

Mälestise ajalugu


Esimesed teated 1470.aastast.
18. sajandist pärinevate teadete järgi oli Kurtnas rohkete kõrvalhoonetega mõisakeskus - härrastemaja puidust. Uue kividest ehitatud mõisa peahoone võib lugeda 19. s. III v. ehitiseks, tiibhoone 19.s. lõpuveerandist.

Sisestatud: 16.04.2003.

Kaitsevööndi ulatus


Vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 25 lg.3 moodustab kinnismälestise kaitsevööndi 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti.

Sisestatud: 26.02.2019.