Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kolga-Jaani kirikuaed, 14.-19. saj
Mälestise registri number 14538
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 17.02.1998
Registreeritud 17.02.1998
Mälestise vana number 569
Liigitus arheoloogiamälestis, ehitismälestis

Inspekteerimised(10)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 09.05.18

Menetleja: Viljandimaa nõunik, Anne Kivi

Märksõna(14)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kirikuaed.
Ehitised, Kompleksid, Sakraalkompleks, Kalmistu, Kirikuaed, Ehitiste liigid, Maastikuobjekt, Kalmistu, Kirikuaed, Ehitusperioodid, Enne 1520.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 22.05.2006.

Mälestise kirjeldus


Maakivimüüriga ümbritsetud 13.-18. saj matmispaik kiriku ümber on lage, kasvab ainult 2 põlistamme. Kividega sillutatud kõnniteed (2004. a sillutati peaväravast kirikusse suunduv tee ja põhja, õpetaja elamu suunas kulgev jalgtee) ja murupind.

Sisestatud: 29.10.2007.

Mälestise ajalugu


Kolga-Jaani kirik on ehitatud 14. sajandil. Seda ümbritsev kirikuaed on tõenäoliselt rajatud üheaegselt koos kirikuga. Kirikut ümbritseb matusepaik oli aktiivselt kasutuses kuni 19. sajandini. Kihelkonna ajalooline saksakeelne nimetus on Klein-St. Johannis.

Sisestatud: 17.06.2013.

Üldinfo


Varaseimad laibamatustega maahauad Eestis pärinevad noorema kiviaja algusest, ka varasel metalliajal on valdav osa kogukonna surnutest asetatud maa-alustesse haudadesse (sh põletatult). Rauaaja alguses sai valdavaks kivikalmetesse matmine, maahaudadesse matmise komme taastus alles viikingiajal, mil see traditsioon on jälgitav peamiselt Ida-Eestis, hilisrauaajal aga kõikjal üle Eesti. Üldjuhul ei ole maahaudkalmed tänasel maastikul nähtavad, kuna neil puuduvad maapealsed konstruktsioonid ja hauatähised. Külakalmistud, mida hakati rajama juba 11. sajandil ning kuhu matmine kestis üldjuhul kuni 18. sajandini, paiknevad sageli ümbritsevast maastikust kõrgematel küngastel (ja seda eelkõige Lõuna-Eestis).

Sisestatud: 12.03.2015.