Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Olustvere mõisa aednikumaja, 19.-20. saj
Mälestise registri number 14584
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 17.02.1998
Registreeritud 17.02.1998
Mälestise vana number -
Mälestise liik ehitismälestis

Paikvaatlused(7)

Seisund: restaureerimisel

Inspekteerimise kuupäev: 07.04.21

Menetleja: Viljandimaa nõunik, Anne Kivi

Märksõna(11)

Ehitised, Kompleksid, Mõisakompleks, Elamu, Aednikumaja, Ehitiste liigid, Elamu, Mõisaelamu, Aednikumaja, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Mõisakompleksi kuuluv hoone millel on säilinud algsed kabariidid.

Sisestatud: 18.08.2009.

Mälestise kirjeldus


Kõnealune ehitis on kolmekorruseline eterniitplaatkattega viilkatusega hoone. Esimene korrus on maakiviseintega, teine korrus on ehitatud puitsõrestikseinaga, mis väljast vooderdatud TEP-plaadiga paksusega 25 cm + krohv Kolmas, katusekorrus on puitkonstruktsioonis ja osaliselt läänepoolses osas välja ehitatud
Hoone on arvatavasti vähemalt mingis osas kellerdatud, sest hoone kaguküljel on krohvi alt võimalik märgata kahte tellistest kaarsillust.
Viimati on hoonet kasutatud korterelamuna, viimastel aastatel kasutamata. Alumisel korrusel on kolm korterit, teisel korrusel neli. Katusekorruse osalises väljaehituses on kaks korterit.
Ajaloolisest aednikumajast on säilinud ilmselt ainult alumise korruse välisseinad ja enamus avadest. Põhjapoolne aknaava on suurendatud Avatäited on kõik ümberehituste ja jooksvate remontide käigus vahetatud ühtset tervikut silmas pidamata. Pööningukorruse väljaehitamata osa otsaaknad lasevad oletada, et peale suurt ümberehitust, kui ühekorruselisele majale ehitati peale teine korrus, olid hoonel traditsiooni silmas pidavad kuue ruuduga aknad.
Vastavalt korterijaotusele on hoonele lisatud ka korstnaid.
Katuse läbijooksude tõttu on kaua kasutamata seisnud hoone konstruktsioonid osaliselt kahjustatud. Kuigipalju on tekitatud kahjustusi ka otsese lõhkumise teel
Muinsuskaitse eritingimused 2007.a., koostanud arhitekt Raivo Mändmaa

Sisestatud: 10.02.2009.

Mälestise ajalugu


Olustvere mõisa aednikumaja asub Olustvere mõisasüdame lkeskmises osas ümber keskse tiigi moodustuval ringil viinavabriku ja pargi vahel Mõisa 1864-1867 valmistatud plaanil on aednikumaja hoone juba olemas. Tingmärgi proportsioonid lubavad oletada, et selleks ajaks oli juba teostatud juurdeehitis , mis annab hoonele tänased gabariidid. Algselt on hoone olnud ca 6 m kitsam. Ilmselt ei ole hoone esialgu ehitatud aednikumajaks, sest 1864. a. plaanil ei ole veel vihjeid uhkele kasvuhoonekompleksile, mis oma täies hiilguses rajati 20. saj alguses. Kahjuks on sellest uhkest aianduskompleksist säilinud ainult seesama aednikumaja ning sedagi oluliselt ümberehitatuna. Kasvuhoonekompleks lammutati lõplikult seoses uue koolimaja ehitamisega. . Kompenseerib ehk kuigivõrd seda kaotust teadmine, et lammutuse ja ehitamise tööde käigus tuli välja suur kogus eriti väärtuslikku arheoloogilist leiumaterjali.
Hoone proportsioonid on rikutud täis teise korruse ja kõrge viilkatusealuse kolmanda korruse pealeehitamisega.
Muinsuskaitse eritingimused. 2007.a. Koostanud arhitekt Raivo Mändmaa

Sisestatud: 10.02.2009.

Kaitsevööndi ulatus


Vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 25 on kaitsevööndiks 50m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kuni Olustvere mõisa ühise kaitsevööndi kehtestamiseni

Sisestatud: 20.10.2009.