Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Olustvere mõisa magasiait, 19.-20. saj
Mälestise registri number 14585
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 17.02.1998
Registreeritud 17.02.1998
Mälestise vana number -
Liigitus ehitismälestis
Ehitisregistri ehitis Olustvere mõisa magasiait (120557364)

Inspekteerimised(5)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 17.04.19

Menetleja: Viljandimaa nõunik, Anne Kivi

Märksõna(11)

Ehitised, Kompleksid, Mõisakompleks, Kõrvalhoone, Magasiait, Ehitiste liigid, Kõrvalhoone, Ait, Magasiait, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Majandushoone näide Viljandimaa ühes suurimas hästi säilinud mõisaansamblis.
Mälestise tunnusteks on ka terviklikult säilinud algupärane välisilme, ehituskonstruktsioonid, detailid ning nende arhitektuurne vormistus

Sisestatud: 18.08.2009.

Mälestise kirjeldus


Kõnealune ehitis on ühekorruseline kivikattega viilkatusega maakiviseintega ning tellispostide- ja kaartega lõkualusega tüüpiline aidahoone.
Ait on kellerdamata.
Hoone seinakonstruktsioonid, ruumijaotus ja avad on suuremas osas säilinud algsel kujul. Sovhoosi ajal ja ka praegu on hoonet kasutatud masinate hoiuruumina. Sel põhjusel on mälestisele tekitatud ka kõige suuremat kahju- otsaseintesse on raiutud suured väravaavad. Samuti pole säilinud aidale tavalist sisemist tehnoloogilist ruumijaotust. Salvedest on säilinud vaid välisseintesse müüritud soontega palgid.
Üks kaaristuava on kinni ehitatud kütteõli ruumiks. Selle kohal on ka välisseina suur ukseava raiutud.
Ukselehed on säilinud oma algsel kohal. Huvitavad kolme võtmega karplukud on kadunud. Kolm võtit annavad tunnistust sellest, et tegemist on kollektiivse omandiga (magasiait, analoogia kiriku korjanduskarbiga)
Väikesed kõrgelasuvad kaaraknad on millegipärast kinni laotud juba varakult (ehitamise ajal?) sest eriti väljaspool on näha, et nii kivid kui mört on täidises ja müüritises identsed. Katusekorruse otsaaknad on säilinud oma algsel kujul.
Aida põhjanurgas on seintes säilinud tellisvõlvi jäänused . Mis otstarbega rajatisega on antud juhul tegemist, ei oska määrata.
Katusekatteks on keraamiline katusekivi, mis on suhteliselt uus ja heas korras.
(Muinsuskaitse eritingimused, koostas Raivo Mändmaa, 2007.a.)

Sisestatud: 09.05.2007.

Mälestise ajalugu


Olustvere mõisa magasiait (MK reg nr 14585) asub Olustvere mõisasüdame lõunapoolsel serval Viljandi maantee ääres teraviljakasvatusega seotud hoonete grupis. Mõisa 1864-1867 valmistatud plaanil on magasiaida hoone juba olemas.
Tsaar Peeter I kohustas 1718. aastal mõisnikke tagama viljatagavara kogukonna vaeste abistamiseks ja ikalduste korral seemnevilja olemasoluks. Kuna ülesanne oli mõisnikele tülikas ja majanduslikult koormav, valmistati ühiselt ette materjalid, mille põhjal tsaar Paul I 29. novembril 1799. aastal oma ukaasiga paneb viljatagavara loomise ja hoidmise kohustuse talupoegadele. Kogukond pidi ise oma kuludega endale magasiaida ehitama ja viljatagavara kindlustama. Kuigi mõisnikule jäi õigus kontrollida magasiaida tegevust, oli siiski magasiait kui organisatsioon vallakohtu ja vaesteabistamiskassa kõrval omavalitsuse kujunemise vundamendikiviks. Tavaliselt vastutasid magasiaida tegevuse eest aidamees ja kaks kohtunikku. Kuigi Olustvere magasiaida ustel on lukud kadunud, on kolme võtme jaoks augud olemas.
(Muinsuskaitse eritingimused, koostas Raivo Mändmaa, 2007)

Sisestatud: 09.05.2007.

Kaitsevööndi ulatus


Vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 25 on kaitsevööndiks 50m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kuni Olustvere mõisa ühise kaitsevööndi kehtestamiseni

Sisestatud: 20.10.2009.