Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Loodi mõisa puukuur, 19.-20. saj
Mälestise registri number 14606
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 17.02.1998
Registreeritud 17.02.1998
Mälestise vana number k
Mälestise liik ehitismälestis
Ehitisregistri ehitis kuur (112004311)

Paikvaatlused(10)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 05.12.17

Menetleja: Viljandimaa nõunik, Anne Kivi

Märksõna(11)

Ehitised, Kompleksid, Mõisakompleks, Kõrvalhoone, Puukuur, Ehitiste liigid, Kõrvalhoone, Kuur, Puukuur, Ehitusperioodid, 1841-1917.

Mälestise tunnus


Atraktiivselt uhke puitdekoratsiooniga majandushoone erandlik näide

Sisestatud: 30.05.2006.

Mälestise kirjeldus


1-korruseline, historitsistlikus stiilis, pultkatusega, lippidega kaetud fassaadiga osaliselt tellis- ja maakividest, kuid põhiliselt puidust konstruktsioonidega puukuur. Hoone paikneb mõisasüdames, peahoone vahetus läheduses esifassaadiga peahoone esiväljaku suunas. Avad paiknevad sümmeetriliselt. Avatäited on puidust. Hoone kolme seina ja katus on puitsõrestikkonstruktsioon, tagaseinas tellis ning maakivi. Külgseinad on kaetud lippidega, esikülg rikkaliku puitdekooriga. Esifassaadil domineerivad kuus kahe poolega kuuriväravat. Hoone katus on tagaseina poole kaldu, viimase lääneosas on viis kitsamat aknaava ja idaosas kaks suuremat tellisest sillusega ukseava. Hoone vundament toetub tellispostidele. 2012. ja 2013 aastal toimus puukuuri põhjalik restaureerimine. Võeti lahti puidust sõrestikkonstruktsioon ning plombeeriti selle hävinud osad. Puhastati ja korrastati tagaseina kivimüür ning vundamendipostid. Hoonet senine eterniitkatus asendati valtsplekiga. Puukuur asub mõisasüdames peahoone vahetus läheduses. Sellest sajakonna meetri raadiuses paikneb ka suur hulk teisi mõisa majandushooneid.

Sisestatud: 19.06.2013.

Mälestise ajalugu


Varasemad teated Loodi mõisa kohtapärinevad 16. sajandist. Mõis kuulus alates 16. sajandi lõpust kuni 17. sajandi viimase veerandini Klodtide suguvõsale, kelle ajal viidi mõisasüda oma praegusele asukohale. Mõisa peahoone on ehitatud 18. sajandil, arvatavasti peale 1728. aastat, kui mõis läks Bockide suguvõsa valdusesse. Juurdeehitusi tehti hoonele ka 18. ja 19. sajandi vahetusel ning 19. sajandi teisel poolel. Peahoone ümbruse kujundus pärineb 19. sajandi lõpust või 20. sajandi algusest. Samast perioodist pärineb ka peahoone juurde rajatud puukuur. Mõisaga on seotud mitmed Bockide suguvõsa mõjukad liikmed. Puukuuri ehitamise ajal oli mõisa omanikuks tunnustatud Liivimaa rüütelkonna poliitik, maanõunik ja maamarssal Heinrich von Bock (1818-1903), kelle abikaasaks oli rahvusvahelise tuntusega ooperiprimadonna Wilhelmine von Bock-Schröder-Devrient (1804-60). Mõisa ajalooline saksakeelne nimetus on Kersel. Peahoonesse asus peale võõrandamist kool, praegu peahoone koos puukuuriga eravalduses. Puukuur restaureeriti aastatel 2012-13.

Sisestatud: 19.06.2013.

Aruanded


Loodi mõisa puukuuri taastamis- ja remonditööde aluseks olid:
1. „Muinsuskaitse eritingimused konserveerimis- ja restaureerimistöödeks “- Mart Siilivask 2011.a.
2. „Loodi mõisa puukuuri( MK registri nr. 14606) katuse sõlmed“ – Proff Projekt OÜ, arhitekt Olav Remmelkoor

Töid teostas OÜ Silindia ajavahemikus 11.03.2012- 04.09.2013
Katuse läbijooksude ja ümbritseva pinnase kerkimise tõttu olid puitkonstruktsioonid tugevalt kahjustunud, ca 70% ulatuses. Kuna hoone ehitamisel olid kõik konstruktsiooniühendused teostatud tappide ja puupulkliidetega, ilma naelteta, siis oli otstarbekam kogu konstruktsioon lahti monteerida ja detailid kõrvalasuvas töökojas taastada. Alltöövõtjana tegi kõik puitkonstruktsioonidega seotud taastamis- ja remonditööd MTÜ Rahvusliku Ehituse Selts. Kõik detailid märgistati ja demonteeriti. Detailide taastamisel püüti maksimaalselt säilitada originaaldetaile. Mädanenud osad eemaldati ja asendati tappühenduste ja puupulkliidete abil uute kuusepuu analoogsete osadega. Ühenduskohad antiseptiti. Puitkonstruktsioonide taastamisega seotud tööd on kajastatud ehitaja poolt tehtud CD- l olevatel fotodel, ning fotod nr. 11-13. Puitpostide all olevad algsed maakivist postvundamendid koos madalate tellispostidega olid ära vajunud ja lagunenud. Säilinud oli ainult üks post, mille järgi pandi paika kõrgused, fotol nr.9 esimene post. Maakividele tehti ümber suurem raketis, paigaldati vertikaalne metallvarras tellisposti kindlustamiseks ja puitposti paigaldamiseks, ning valati betoontaldmik . Taldmikele laoti vanadest puhastatud tellistest uued tellispostid, fotod nr. 9, 10, 22. Kiviseina idapoolne lagunenud uksesillus võeti lahti, paigaldati raketis ning laoti uus sillus, fotod nr. 15,19. Taastati sillusepealne tellismüür ja kogu kiviseina kahjustunud pealmine pind, fotod nr. 14, 15. Kaevati lahti ja puhastati uksealune lagunenud vundament, fotod nr. 16-20. Mõlemal pool ukseava olid vundamenti läbivad tuulutuskanalid, fotod nr. 17,18. Kanalid ning maakivivundament taastati, foto nr. 21. Tuulutuskanalite olemasolu tõttu võib eeldada, et selles hooneosas oli tuulutatava puitpõrandaga kinnine ruum . Täideti lubitsementmördiga tellisvoodri ja maakiviseina suuremad tühjad vuugid , fotod nr. 24, 34. Puitkonstruktsioonide paigaldamisel pandi tellispostide peale hüdroisolatsiooniks kasetoht, fotod nr. 25, 26. Monteeriti taastatud puitkonstruktsioonid, fotod nr. 25-30, samuti ilma naelu kasutamata. Kivimüüri pealne tala ja sarikas ühendati poltühendusega, ülejäänud ühendused on tappide ja tamme ning saare puupulkadega , fotod nr. 26, 27. Katusele paigaldati hõre laudis ja käsitsi valtsitud 0,6 mm tsinkplekk, fotod nr. 34-36. Vanad uksed ja piidad olid liiga kahjustunud taaskasutuseks, sellepärast valmistati nende eeskujul uued piidad ja ukselehed, fotod nr. 41, 44. Olemasolevad hinged ja hingevastused puhastati ja paigaldati tagasi. Kuuri puidust välispinnad krunditi ja värviti linaõlivärviga ooker-kollane, mis on valmistatud Tallinnas, Majatohter OÜ-s. Kuuri alt eemaldati huumusekiht ja paigaldati põrandale liivakiht, mis tihendati. Vaja on teha veel hoone ümbruse vertikaalplaneerimine, et juhtida sadeveed hoonest eemale, eriti teepoolses lõunaküljes, kuna teepind on tõusnud kõrgele. Taastamistööd on teostatud kvaliteetselt algupäraseid ehitusvõtteid kasutades.
Koostas ehitusinsener Leili Männik

Sisestatud: 29.11.2013.