Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Pansionaadihoone Viljandis Tallinna 20/Jakobsoni 21, 1790-1820.a.
Mälestise registri number 14716
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 17.02.1998
Registreeritud 17.02.1998
Mälestise vana number 554
Liigitus ehitismälestis
Ehitisregistri ehitis kasarmu (pansionaadi hoone) (112031258)

Inspekteerimised(9)

Seisund: halb

Inspekteerimise kuupäev: 20.12.18

Inspektor: Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman

Märksõna(6)

Ehitised, Ehitiste liigid, Ühiskondlik hoone, Ravihoone, Ehitusperioodid, 1711-1840.

Mälestise tunnus


Ainuke varaklassitsistliku arhitektuuristiili näide Viljandis.
Linnamiljööd rikastav hoone.

Sisestatud: 07.03.2003.

Mälestise kirjeldus


Varaklassitsistlik, pikk, 2- korruseline, L- kujulise põhiplaaniga kivihoone. Hoone fassaadid on liigendatud lamedate pilastritega, mis esimesel korrusel on rusteeritud. Peafassaad on kolme kergelt markeeritud risaliidiga. Keskmine risaliit on äärmistest pisut laiem ja rõhutatud akende grupiga. Aknaid piiravad laiad lukukividega krohviraamistused. Hoone horisontaalsust rõhutab lai profileeritud räästaalune hammaskarniis. Keskrisaliidi lõpetab katuseärkel, mis fassaadis on antud kolmeastmelise frontoonina. Peasissepääsu kohal on reljeef, mis kujutab jalutavat kepiga eidekest (lubjatud). Hoone põhjapoolset fassaadi rõhutab avar klaasveranda. Plaanilahendus anfilaadne. I korruse võlvlagedega ruumides olid majandusruumid, II korrusel esindusruumid, Jakobsoni t. äärses kitsamas hooneosas elanike toad. (arh. mälestise pass, 1982; Viljandi ajalooline linnakeskus, 1969

Sisestatud: 07.03.2003.

Mälestise ajalugu


Venemaa keisri Paul I 26.09.1797 ukaasiga asutati Tartus aadlipreilide toetuseks ja ülalpidamiseks pansionaat ja kinnitati selle põhikiri. Pansionaat alustas tegevust 1798. a oktoobris. 1803. a osteti Viljandisse maja ja 23.01.1804 viidi pansionaat sinna üle. Asutuse valitsemisega tegeles *Liivimaa maanõunike kolleegium. Varjupaik kindlustas täieliku ülalpidamise 12-le aadlisoost neiule. Lisaks neile võis asutus vastu võtta 12 oma ülalpidamise eest tasu maksvat aadlisoost pansionäri. Pansionaadi ülalpidamiseks saadi vahendid sihtasutuse käsutusse antud Kuresaare ja Koonga riigimõisa rendist. 1905. a müüdi Koonga ja Kuresaare mõis taludena talupoegadele. 1920. a võeti vastu „Seisuste kaotamise seadus“, mille alusel võttis töö- ja hoolekandeminister 11.06.1921 vastu otsuse sihtasutuse varad üle võtta. 09.04.1925 sõlmiti töö- ja hoolekandeministeeriumi ning Viljandi linna vahel leping, mille kohaselt võttis linn asutuse varade hooldamise ja kõik majanduslikud kohustused sealsete hoolealuste vastu 10 aastaks enda kanda. 1934. a pikendati lepingut kuni 1937. a-ni. Vabariigi valitsuse 07.05.1937 otsuse järgi anti endise Fräuleinstift’i kinnisvara sõjaministeeriumi valdusesse. Hoolealused paigutati ümber saksa vähemusrahvuse kultuuromavalitsusele kuulunud *Johann Diedrichsteini Vinni sihtasutuse Vinni majapidamiskooli hoone vasakpoolsesse tiiba. Sihtasutuse vallasvara anti samuti üle Johann Diedrichsteini Vinni sihtasutusele.

Sisestatud: 29.09.2014.

Meedia


- Tudengid asuvad elama aadlipreilide kohale
http://www.sakala.ajaleht.ee/090106/esileht/uudised/5019272.php

-Endise pansionaadi ehitus ei alga enne suve
http://sakala.ajaleht.ee/011206/esileht/uudised/5023824.phpSisestatud: 01.12.2006.